Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Om adjektivförrådet i svenska kursböcker i högstadiet 

   Mali, Mino (14.05.2021)
   Syftet med denna avhandling har varit att undersöka förekomsten av löpande och lexikaliska adjektiv i läroböcker i svenska som det andra inhemska språket för den medellånga och långa lärokursen i högstadiet i Finland. Jag ...
   suljettu