• Eskarista ekalle : Esiopetuksesta kouluun siirtyminen lasten kokemana 

      Nyblom, Maija (26.11.2019)
      Kouluun siirtyminen koskee vuosittain suurta lapsijoukkoa, joten ilmiötä sinänsä voisi luon-nehtia hyvinkin tavanomaiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda tästä itsestään selvästä ja kaikkia lapsia koskevasta ...
      suljettu