Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN INNOVAATIOKOMPETENSSIT 

   Oksanen, Annika (14.11.2018)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden innovaatiokompetensseja, jotka nähdään geneeristen taitojen lähikäsitteenä. Innovaatiokompetenssit määritellään koostuvan FINCODA-projektissa erotellusta ...
   suljettu