Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Jäljitettävyys suomalaisissa elintarvikealan yrityksissä 

   Raitmaa, Samuli (27.05.2022)
   Elintarvikkeiden toimitusketjut ovat globalisaation myötä monimutkaistuneet, mikä on johtanut elintarviketurvallisuuteen ja tuotteiden vastuullisuuteen liittyvien riskien lisääntymiseen, sekä toimitusketjun hallinnan ...
   suljettu