Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Hemifakiaalinen mikrosomia Suomessa 

   Patrakka, Leea; Raittila, Maria (13.05.2019)
   Hemifakiaalinen mikrosomia (HFM) on toiseksi yleisin leukojen alueen kehityshäiriö huuli- ja/tai suulakihalkioiden jälkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida HFM:n esiintymistä Suomessa. Lisäksi keskityimme ...
   suljettu