Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Yhdeksäsluokkalaisten liikuntakäsitykset ja suhtautuminen liikuntaan 

   Uoti, Julia (22.02.2022)
   Harva nuori täyttää liikuntasuositukset. Yksilöiden liikuntaa kohtaa muodostuneen suhteen tarkempi ja syvempi ymmärrys voisi auttaa lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisessä. Tämän tutkimuksen avulla selvitettiin, minkälainen ...
   suljettu