Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Vakuutusoikeuden asema hallintolainkäyttäjänä 

   Urho, Helen (25.05.2022)
   Tutkin vakuutusoikeuden asemaa hallintolainkäyttäjänä ja sen suhdetta korkeimpaan hallintooikeuteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ylimmän tuomiovallan käyttö ja ylimmille tuomioistuimille perustuslaissa ...
   suljettu