Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Hörförståelseövningar i digitala läromedel 

   Yli-Alho, Laura (29.05.2022)
   Syftet med föreliggande avhandling har varit att studera hur hörförståelse övas i två läroböcker som båda är avsedda för elever i årskurs sex i medellång lärokurs i svenska. I denna studie har jag undersökt såväl vilka ...
   suljettu