Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Aikaperusteisen toimintolaskennan rakentaminen pk-yritykselle 

   Yli-Kesti, Paavo (28.06.2021)
   Aikaperusteinen toimintolaskenta eli TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing) on Kaplanin ja Andersonin vuonna 2003 esittämä kustannuslaskentajärjestelmä, jonka tarkoituksena on luoda tarkempi ja helppokäyttöisempi ...
   suljettu