• JÄÄKIEKON PELAAJIEN ARVON MITTAAMINEN TILASTOTIETEEN MENETELMIN 

   Teperi, Simo (05.11.2019)
   Tässä tutkielmassa esitellään tilastollinen mittari jääkiekon pelaajien arvon mittaamiseen. Tutkielman aineisto on peräisin Nodeon Finland Oy:n rajapinnasta ja sieltä käytetään Suomen korkeimman sarjatason eli Liigan ...
   suljettu
  • Matematiikan historia lukion algebrassa 

   Viljanen, Hanna (06.05.2019)
   Matematiikan historiaa on kirjallisuudessa paljon suositeltu hyödynnettäväksi matematiikan opetuksessa. Historian käyttäminen opetuksessa muun muassa avartaa opiskelijoiden näkemyksiä matematiikasta ja se voi motivoida ...
   suljettu
  • Mixed-Eff ects Smoothing Splines in Modeling Subject-Speci fic Trajectories of Cardiovascular Disease Risk Factors 

   Kartiosuo, Noora (31.10.2018)
   In this thesis, spline methods for modeling longitudinal non-linear risk factor trajectories of cardiovascular diseases (CVDs) are reviewed. These methods are applied to data from the International Childhood Cardiovascular ...
   suljettu
  • Tilastot lukion matematiikassa 

   Kulmala, Saara-Maria (13.11.2018)
   Tämä tutkielma kuuluu Turun yliopistossa syksyllä 2016 aloitettuun avoin oppikirja -projektiin, jossa laaditaan vuoden 2015 opetussuunnitelman mukainen oppikirja pitkän matematiikan kurssille MAA10 Todennäköisyys ja tilastot. ...
   suljettu