Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys)

  • Opettajien maahanmuuttajapuheessa rakentuvat eronteon diskurssit 

   Hornborg, Anna (23.10.2019)
   Sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti todellisuus rakentuu ja uusiutuu ihmisten keskinäisessä kielellisessä vuorovaikutuksessa. Maahanmuuton lisääntyessä maahanmuuttajia koskeva keskustelukulttuuri on värittynyt yhä ...
   suljettu