• Äitiys kulttuurisina odotuksina 

      Berg, Kristiina
      Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D : 48/2008 (Väestöliitto, 08.11.2008)
      Tutkimuksen kohteena ovat äitiydelle tuotetut kulttuuriset odotukset, joita tarkastellaan kahdella yhteiskunnallisella keskustelufoorumilla. Tutkimuksessa tarkastellaan yhtäältä lastensuojelun perhetyössä toimivien ...