• Integration und Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Fremdsprachenunterricht 

      Maijala, Minna
      Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora : 328 (Turun yliopisto, 29.06.2010)
      Tämän väitöskirjatyön aiheena on maantuntemuksellisten sisältöjen integrointi ja välittäminen vieraan kielen opetuksessa. Maantuntemuksellisilla sisällöillä tarkoitetaan vieraan kielen opetuksessa ei-kielellisiä sisältöjä, ...