Selaus oppiaineen mukaan kokoelmassa VäitöskirjatTaloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät

  • Essays on latent factor models in finance 

   Heikkonen, Matti
   Turun yliopiston julkaisuja. Sarja E: Oeconomica : 23 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 09.02.2018)
   This dissertation considers the application of latent factor models to financial risk management and asset pricing. The purpose is to provide solutions for modelling and forecasting the dynamics of asset prices, and to ...
  • On two-sided controls of a linear diffusion 

   Matomäki, Pekka (Turun yliopisto, 15.11.2013)