Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) Hammaslääketieteen laitos

  • Angle III -luokan purentavirhe. Diagnostiikka ja hoito 

   Kortesluoma, Heidi (Turun yliopisto, 08.08.2017)
   Tämän syventävien opintojen kirjallisen työn aiheena on Angle III -luokan purentavirhe. Kyseisen purentavirheen esiintyvyys Euroopassa on vain muutamia prosentteja. Kaakkois-Aasiassa kyseinen purentavirhe on paljon ...
  • Apikaaliparodontiitin kuvantaminen periapikaaliröntgenkuvauksella ja kartiokeilatietokonetomografialla 

   Gaebler, Judith (Turun yliopisto, 01.08.2017)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on vertailla perinteistä periapikaaliröntgenkuvantamista ja kartiokeilatietokonetomografiakuvantamista (KKTT) tutkittaessa apikaaliparodontiittia. Aineisto on kerätty PubMed ja ...
  • Aprismaattisen ja perikymaattisen kiilteen pinnan rakenteen karakterisointi 

   Forsström, Miika; Säilä, Paulus (Turun yliopisto, 09.07.2018)
   Tämä kirjallinen opinnäytetyö perustuu hampaan aprismaattisen kiilteen ja perikymaatan morfologian sekä fosforihappoetsauksen vaikutuksen tutkimiseen. Kuvantamiseen on käytetty pyyhkäisyelektronimikroskooppia ja optista ...
  • Autotransplantaatio osana purennan hoitoa 

   Aho, Tuomas (Turun yliopisto, 30.11.2015)
   Autotransplantaatiota on hyödynnetty hammaslääketieteessä kauan. Se on hyvä hoitomenetelmä puuttuvan hampaan korvaamisessa ja tulisi pitää mielessä vaihtoehtona paljon käytettäville hammasimplanteille. Hampaan menettäminen ...
  • Botuliinitoksiini purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa 

   Sevon, Tiia (Turun yliopisto, 29.05.2018)
   Botuliinitoksiini on Clostridium botulinum bakteerin tuottama toksiini, joka on maailman tehokkain asetyylikoliinin vapautumista estävä aine ja se on voimakkain tunnettu myrkky. Botuliinitoksiinia on käytetty lääketieteessä ...
  • Botuliinitoksiinin käyttö suu- ja leukakirurgiassa 

   Pakarinen, Juhana (Turun yliopisto, 14.03.2018)
   Botuliinitoksiini eli botuliini on bakteeriperäinen hermomyrkky, jota on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin 1970-luvulta lähtien. Botuliinin viralliset käyttökohteet ovat spastinen kierokaula, hemifasiaalispasmi, ...
  • Bulk fill -yhdistelmämuovien ominaisuudet ja käyttäminen hampaiden paikkauksessa 

   Riippa, Mirja (Turun yliopisto, 25.01.2017)
   Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään hammaslääketieteessä paikka-aineena käytettävien yhdistelmämuovien ominaisuuksia: materiaalin vahvuuksia ja heikkouksia, ja niihin kohdistuvia odotuksia suun olosuhteissa, ...
  • CAD-CAM- tekniikalla työstettävien muovikomposiittien tekninen sidostaminen 

   Pirttijärvi, Teemu; Hopsu, Tempo (Turun yliopisto, 22.12.2016)
   Tämä syventävien opintojen kirjallinen työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja oman tutkimuksen osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan yleisimmin epäsuoralla tekniikalla valmistettaviin täytteisiin, sekä niiden ...
  • Capsaicin-evoked changes on tactile sensitivity and blood flow in gingival tissues of healthy human volunteers 

   Karisalmi, Sami (Turun yliopisto, 14.03.2018)
   Johdanto: Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että capsaisiini aiheuttaa iholla hermovälitteisen tulehduksen, johon liittyy veren virtauksen lisääntyminen kudoksessa ja kudoksen herkistyminen kipuaistimuksille. ...
  • Carriage of herpes simplex virus and human papillomavirus in oral mucosa is rare in young women: a long-term prospective follow-up 

   Mäki, Johanna (Turun yliopisto, 22.03.2016)
   Herpes simplex -virus 1 (HSV-1) ja ihmisen papilloomavirus (HPV) infektoivat suun epiteelisoluja. Useimmissa tapauksissa näiden virusten infektio on kliinisesti oireeton. Suun limakalvojen oireeton HPV-infektio on aikuisilla ...
  • Clinical and histological features of oral granulomatous inflammation 

   Hollo, Tuomas (Turun yliopisto, 30.05.2018)
   Orofacial granulomatosis (OFG) is a condition of granulomatous inflammation in oral region. OFG can be associated with systemic diseases such as Crohn’s disease (CD) or it can be idiopathic. The purpose of this study was ...
  • Crohnin tautiin liittyvät suun limakalvomuutokset 

   Kalske, Iida (Turun yliopisto, 02.07.2018)
   Crohnin tauti on tulehduksellinen suolistosairaus, jonka ilmaantuvuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Tauti liittyy vahvasti korkeaan elintasoon, ja se on yleisin Pohjoismaissa ja Kanadassa. Suoliston lisäksi Crohnin ...
  • Dental deviations in deciduous dentition of very preterm children, a register-based case-control study 

   Luthje, Petra (Turun yliopisto, 01.08.2017)
   The aim of this study was to compare the prevalence of various dental deviations in deciduous dentition between very preterm and full-term children. The case group consisted of 206 preterm (90 girls and 116 boys) and ...
  • Depuroinnin työergonomia ja pastapuhdistuksen toteutus 

   Lähteenoja, Juho; Rinne, Hermanni (Turun yliopisto, 01.08.2017)
   Tässä tutkielmassa perehdytään depuraatiossa käytettäviin välineisiin ja instrumentteihin, depuraation suorittamiseen ja työergonomiaan sekstanteittain, otteisiin ja voimankäyttöön sekä pastapuhdistuksen toteutukseen. Työ ...
  • Diabetes kariologisena riskitekijänä 

   Rintala, Venla (Turun yliopisto, 21.09.2016)
   Diabetes mellitus (DM) on maailmanlaajuisesti koko ajan lisääntyvä sairaus, joka jaetaan useaan alaryhmään tautimuodon, alkamisiän ja perinnöllisyyden perusteella. Diabetes on tunnetusti myös parodontiitin riskitekijä, eli ...
  • DNA metylaatio pään ja kaulan alueen syövissä 

   Tanskanen, Kaisa (Turun yliopisto, 20.09.2016)
   Tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja käsittelee pään ja kaulan alueen syöpiä, niiden epidemiologiaa sekä epigeneettisiä muutoksia, jotka vaikuttavat syöpien kehittymiseen. Syöpäryhmä on hyvin monimuotoinen ja sen esiintyvyys ...
  • Ei-hammasperäisen hammaskivun erotusdiagnostiikka 

   Kärkkäinen, Katleena (Turun yliopisto, 30.05.2018)
   Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee ei-hammasperäistä hammaskipua. Tarkoituksena on perehtyä ei-hammasperäisen hammaskivun yleisimpiin aiheuttajiin, ja selkeyttää hammaslääkärin diagnostiikkaa, kun potilas kokee hammaskipua, ...
  • Endokruunut juurihoidetun hampaan restauroinnissa 

   Pietilä, Saskia (Turun yliopisto, 30.05.2018)
   Syventävän työn aiheena on juurihoidetun hampaan restaurointimahdollisuudet. Juurihoidetun hampaan adekvaatti restaurointi on kliinikolle haaste, johtuen juurihoidetun hampaan biomekaanisista ominaisuuksista. Lisäksi ...
  • Eosinophilia is a favourable prognostic marker in oral squamous cell carcinoma 

   Peurala, Emma (Turun yliopisto, 30.05.2016)
   Suusyöpä on yleisin pään ja kaulan alueen pahanlaatuisista kasvaimista. Niistä yli 90 % on levyepiteelikarsinoomia. Koska suusyöpäpotilaan viisivuotisennuste on vain noin 50 %, on jatkuva tarve löytää keinoja ennustamaan ...
  • Epithelial Cell Attachment on TiO2 Modified Zirconia Surface 

   Riivari, Sini (Turun yliopisto, 07.08.2017)
   Objective Good cell adhesion is an important prerequisite for soft tissue attachment on implant abutment or crown surface. The aim of this study was to evaluate the adhesion and proliferation of human epithelial cells on ...