Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkielmat (rajattu näkyvyys)

  • Autismikirjon piirteiden naamiointi ja sen seuraukset 

   Huovinen, Kristiina (08.04.2024)
   Autismikirjon piirteitä on alettu viime vuosina tunnistaa yhä paremmin, mikä on osaltaan vaikuttanut diagnoosien yleistymiseen. Yhdeksi diagnosoinnin esteeksi erityisesti naisten kohdalla on epäilty sitä, että moni pyrkii ...
   suljettu