Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkielmat (rajattu näkyvyys)

  • Magneetit fuusioreaktoreissa 

   Tähtinen, Oona (05.04.2024)
   Tässä työssä käydään läpi fuusion perusteet ja kuinka sitä pystytään toteuttamaan maan päällä. Tutustutaan erilaisiin fuusioreaktoreihin ja niiden toimintamenetelmiin sekä plasman hallintaan ja mahdollista energian tuotantoa. ...
   suljettu