Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 3353-3372 / 11866

   Asiasana
   H2020, subsidies, SMEs, R&D, green innovation, leverage, certification, crowding effect [1]
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelu, nivelreuma, liikuntaneuvonta, sairaanhoitaja, fysioterapeutti [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]
   haavat, haavanhoito, hoitoympäristö, koti, ikääntyneet [1]
   haavoittuvuus, lasten oikeudet, sukupuoli, lapsen etu, ympärileikkaus, silpominen, sukuelinten muokkaus, poikatutkimus, diskurssianalyysi [1]
   habit, intention, vegetarianism, cultural norms, meat consumption, dietary intention, Vietnam [1]
   habitat selection, habitat use, raccoon dog, home range, wetlands, habitaatinvalinta, habitaatinkäyttö, supikoira, elinpiiri, kosteikot [1]
   habitus, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, turismi, yhteiskuntaluokka [1]
   Hacking, cyber kill chain, attack vectors, defense model, perimeter defense, defense in depth, defense in breadth, attack surface reduction [1]
   hackmaniitti, luminesenssi, jälkiloiste, tenebresenssi [1]
   Hackmaniitti, sodaliitti, tenebresenssi, luminesenssi, kestoluminesenssi [1]
   hackmanite, luminescence, tenebrescence, photochromism [1]
   hacktivism, information security, cyber security, conflict, Anonymous, ISIS, hacking [1]
   hagiografia, pyhimys, marttyyri, keskiaika, antiikin Rooma, hyve, neitsyys, idolatria, kristillinen traditio, metahistoria [1]
   haitallinen verokilpailu, aineeton omaisuus, BEPS [1]
   haitalliset aineet, jäteveden käsittely, mikrolevät [1]
   haittaperiaate, vääryys, autonomia, oikeushyvä, huumeet [1]
   haittatapahtuma, pitkäaikaishoito, palveluasuminen, adverse event, long-term care, assisted living [1]
   Hajautettu organisaatio, vuorovaikutussuhteet, luottamus [1]