Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 4506-4525 / 9564

   Asiasana
   L. M. Montgomery, ruumiillisuus, feministinen kirjallisuudentutkimus, ekofeminismi, tyttökirjat, valta, luonto, katse [1]
   L2 learning, children, speech production, speech perception [1]
   L2 motivation, motivational strategies, foreign language classroom, mixed method research [1]
   L2 shame, shame, self-concept, self-esteem, English language learning, foreign language learning, second language learning, individual differences [1]
   L2 speech fluency, language learning, interaction, oral proficiency, second language acquisition [1]
   L2, teaching in multilingual classrooms, experiences, class teachers, Finnish as a second language [1]
   la conciencia lingüística, el multilingüismo, el club de lengua [1]
   La traducción audiovisual, la subtitulación, el aprendizaje, la adquisición [1]
   laadullinen sisällönanalyysi, teemat, intertekstuaalisuus, kuvakulttuuri, piirustuskilpailu, Jyväskylän kansallisarkisto, auttaminen, opetussuunnitelman tavoitteet, sota-aika, jälleenrakentamisen aika, yhteiskunnallinen tilanne, mattojen tamppaus, polttopuut, lumityöt, lattian lakaisu, lasten vaatetus ja sukupuoli, mummon rooli, kotiaskareet ja sukupuoli [1]
   laadunvarmistus, rakennusurakka, rakennusvirhe, sopimusoikeus, vastuu, ympäristöoikeus [1]
   Laaja-alaiset osaamistavoitteet, laaja-alainen osaaminen, tulevaisuuden taidot, POPS2014, opetussuunnitelma, arviointi, luokanopettaja, oppilas, alakoulu [1]
   laajavastuisen hoitotyön asiantuntija, laajavastuinen hoitotyö, kompetenssi, psykiatrinen hoitotyö, mielenterveyshoitotyö, advanced practice nurse, advanced nursing practice, competence, psychiatric nursing, mental health nursing [1]
   laajennettu oppivelvollisuus, kriittinen diskurssianalyysi, koulutususko, marginaalien hallinta [1]
   laatikkotaso, laiteriippumattomuus, Bellin teoreema, Bellin epäyhtälöt, Tsirelsonin raja, kvanttimekaaniset korrelaatiot, signaalilokaalisuus, informaation kausaalisuus [1]
   laatoitukset, jaksollisuus, jaksonpituus, kokonaisluvut [1]
   laatu, toimijuus, kääntäminen, tuotantoprosessi, markkinointi, lokalisointi [1]
   laatujohtaminen, jatkuva parantaminen, oppiva organisaatio [1]
   laatujärjestelmät, sensemaking, korkea-asteen koulutus [1]
   Laatukustannukset, johdon ohjausjärjestelmät, asiantuntijapalveluyritys [1]
   labeling, automatic labeling, technical drawings, empirical study [1]