Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 5343-5362 / 9107

   Asiasana
   N-metoksioksatsolidiini-ligaatio,biokonjugaatit,nukleosidikonjugointi,konjugaatit,ligaatio,pH-riippuvainen,reversiibeli,kinetiikka,happolabiili,nukleosidit,nukleotidit [1]
   N-metoksioksatsolidiiniligaatio, DNA-templatoitu reaktio, peptidinukleiinihappo [1]
   NAFLD, ALD, mitochondria, redox, NAD+ [1]
   naiset, naishistoria, naisjärjestöt, porvarilliset puolueet, falangi, nationalismi, Sección Femenina, Suomi, Espanja, sisällissodat, Suomen sisällisota, Espanjan sisällissota [1]
   naiseus, vastakulttuuri, intersektionaalisuus, Sevilla, Neitsyt Maria [1]
   naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntötutkimus, diskurssianalyysi [1]
   naisjohtajuus, esihenkilötyö, monikulttuurisuus, teknologiateollisuus, tasa-arvo, tapaustutkimus, sisällönanalyysi [1]
   naiskuva, äiti, nainen, mainoskuva, sukupuoli, representaatio [1]
   naisten voimaantuminen, kirjallisuuskatsaus, mainonta, stereotypiat, femvertising [1]
   naisurheilu, jääkiekko, urheilu, tasa-arvo, urheilujournalismi, naistutkimus [1]
   naisviha, misogynia, representaatio, emansipaatio, vapautuminen, feminismi, naisen asema, sosiaalinen media, digitaalinen kulttuuri, tasa-arvo, sukupuoli-identiteetti, naiseus, stereotypiat, normit, performatiivisuus [1]
   naisyrittäjä, toimijuus, äitiys, sukupuoli, sukupuolitapaisuus [1]
   nanocrystals, GaAs, characterization, synthesis, gallium oxide, GaOOH [1]
   nanomuovit, tunnistus, Raman-spektroskopia, SERS, SEM, merivesi, suodatus [1]
   nanotechnology, patentability, research and development, exceptions, ethics, “ordre public”, morality, social concerns [1]
   napsusormi, perkutaaninen [1]
   narkolepsia, A(H1N1)pdm09-virus, NS1-proteiini, monianalyyttimääritys, immunoblot-määritys [1]
   narkolepsia, Pandemrix, MSLT, univiivetutkimus [1]
   narratiivi, identiteetti, toimijuus, subjektipositio, kategorisaatio, globalismi, uusliberalismi, markkinatalous, preventiivinen sosiaalityö, yhteisösosiaalityö [1]
   narratiivi, kertomus, animaatio, animaation ymmärtäminen, tehostettu satuinterventio, kielelliset taidot [1]