Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 11343-11362 / 11679

   Asiasana
   Y-sukupolvi, muodin ostopäätösprosessi, Instagram-markkinointi [1]
   Y-sukupolvi, työorientaatio, työelämäasenteet, sukupolvi [1]
   Y-sukupolvi, vastuullinen kulutuskäyttäytyminen, vastuullisuusviestintä [1]
   YAP-shuttling, vimentin, protein phosphatase inhibitor, YAP WT plasmid, wound healing, cancer invasion [1]
   Yasujirō Ozu, feminism, film studies, gender studies, gender roles, close reading, Japanese studies, post-structuralism [1]
   YBCO, kriittinen virtatiheys, nollakenttä, CeO2, monikerrosrakenne [1]
   ydinaseet, Nato, ydinasepelote, peloteteoria, sisällönanalyysi [1]
   Ydinaseet, ydinasepelote, pelote, Venäjä, Nato, Ukrainan sota, rationaalisuus, uskottavuus, kapasiteetti, ydinasetabu, ydinaseiden proliferaatio, teorialähtöinen sisällönanalyysi, Joseph Nye, Patrick Morgan, John Gaddis, pitkän rauhan teoria [1]
   ydinmagneettinen resonanssi, NMR, MRI, MRS, protonispektroskopia, rasvat, metaboliitit [1]
   ydinvoimalaitos, valvonnasta vapauttaminen, YVL-ohjeet, metallijäte [1]
   yhden jalan seisontatesti, tasapaino, valtimotautein riskitekijät, lihavuus, psykososiaaliset riskitekijät [1]
   yhdenvertaisuus, eriarvoisuus, diskurssintutkimus, systeemis-funktionaalinen kielioppi, politiikka, vaaliohjelmat (suunnitelmat) [1]
   yhdenvertaisuus, osallisuus, monikulttuurisuus, monikielisyys, työkieli, monikulttuurinen työyhteisö [1]
   yhdenvertaisuus, sukupuoli, rangaistuksen määrääminen, rangaistukset, liikennejuopumus, varkaus [1]
   yhdistetty todellisuus, tapahtumateollisuus, markkinointiviestintä, tulevaisuus, korona/Covid-19 [1]
   Yhdistyneet kansakunnat, avaruuden rauhanomaisen käytön komitea, avaruus, instituutioiden tutkimus, yhteisvarannot, kestävä kehitys [1]
   yhdyskuntarakenne, aluesuunnittelu, kaupunkiseudut, haja-asutus, taajamat [1]
   yhdysluokka, yhdysluokkaopettaminen, opetusmenetelmä, yhdysluokkapedagogiikka, vuosiluokkiin sitomaton opetus [1]
   yhdysluokka, yhdysluokkaopetus, luokanopettajaopiskelijat, luokanopettajakoulutus [1]
   Yhdysluokka, yhdysluokkaopetus, yhdysluokkapedagogiikka, kyläkoulu, opetusjärjestely, opetusmenetelmä [1]