Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 2620-2639 / 9337

   Asiasana
   H2020, subsidies, SMEs, R&D, green innovation, leverage, certification, crowding effect [1]
   haarautumisprosessit, Galton- Watson- prosessi [1]
   haastattelu, nivelreuma, liikuntaneuvonta, sairaanhoitaja, fysioterapeutti [1]
   haastattelututkimus, intersektionaalisuus, kategoria-analyysi, kotouttaminen, laadullinen sisällönanalyysi, liminaalisuus, maahanmuutto, uskontotiede [1]
   habitat selection, habitat use, raccoon dog, home range, wetlands, habitaatinvalinta, habitaatinkäyttö, supikoira, elinpiiri, kosteikot [1]
   habitus, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, turismi, yhteiskuntaluokka [1]
   Hacking, cyber kill chain, attack vectors, defense model, perimeter defense, defense in depth, defense in breadth, attack surface reduction [1]
   hackmaniitti, luminesenssi, jälkiloiste, tenebresenssi [1]
   hackmanite, luminescence, tenebrescence, photochromism [1]
   hacktivism, information security, cyber security, conflict, Anonymous, ISIS, hacking [1]
   hagiografia, pyhimys, marttyyri, keskiaika, antiikin Rooma, hyve, neitsyys, idolatria, kristillinen traditio, metahistoria [1]
   haitallinen verokilpailu, aineeton omaisuus, BEPS [1]
   haittaperiaate, vääryys, autonomia, oikeushyvä, huumeet [1]
   Hajautettu organisaatio, vuorovaikutussuhteet, luottamus [1]
   hajautetun tilikirjan teknologia, esineiden internet, jakamistalous [1]
   hakukoneet, hakukonemarkkinointi, alustatalous, digitaalinen markkinointi [1]
   hakutilanne, tuontitilanne, huoltajat, perustoiminnot, varhaiskasvatus, yhteistyö [1]
   halkivahat, historiallisen ajan paikkatieto, historialliset kartat, historialliset maakunnat, historiallinen nimistö, Häme, kaskeaminen, maisema-arkeologia, rajatulien polttaminen, Satakunta [1]
   Hallin tekniikka, teräskruunu [1]
   hallinnolliset sanktiot, syyttömyysolettama, ankara vastuu, ratkaisun perusteleminen, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, oikeussuoja, hallintolainkäyttö, korkein hallinto-oikeus [1]