Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 8757-8776 / 11866

   Asiasana
   S&OP, sales and operations planning [1]
   S&OP, sales and operations planning, hankinta, saatavuuden hallinta [1]
   S&P500-indeksi, 10 vuoden valtion joukkovelkakirjalaina, korrelaatio [1]
   S2, monikielisyys, kieleily, aikuisten perusopetus, keskustelunanalyysi [1]
   S2-oppilas, integraatio, kielitietoisuus, luokanopettaja, monikielisyys [1]
   S2-oppimateriaalit, S2-opetus, maahanmuuttaja, toisen kielen kehitys, kielitaito [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, motivaationtutkimus, narratiivisuus, tarinallisuus [1]
   S2-tutkimus, suomi toisena kielenä, suomi vieraana kielenä, motivaationtutkimus, opiskelumotivaatio [1]
   Saamelainen, saamelaismääritelmä, saamelaiskäräjät, saamelaisvaltuuskunta, saamelaiskäräjälaki, lappalaispykälä, alkuperäiskansa, etnisyys, identiteetti, lappalainen, metsäsaamelainen, metsälappalainen, uuslappalainen, uusmetsäsaamelainen, lausunto, korkein hallinto-oikeus, ILO-sopimus, Suomi. [1]
   saamelaiset, saamenkieliset, saamen kieli, vähemmistökielet, kielipolitiikka [1]
   Saariselkä, matkailu, kestävä matkailu, ilmastonmuutos, matkailun kehitys [1]
   saaristolaiset [1]
   Saaristomeri [1]
   Saaristomeri, ekosysteemipalvelu, vapaa-ajan veneily, matkailu, PPGIS, osallistava paikkatietomenetelmä [1]
   Saaristomeri, maisema-arvot, luontosuhde, tuulivoima [1]
   saaristot [1]
   SaaS, Multitenancy, Maintainability, Security [1]
   SaaS, Sales process, SaaS pricing, SaaS key performance indicators [1]
   SaaS, Software-as-a-Service, tietoturvariskit, hallinnolliset haasteet [1]
   saatavuushäiriö, lääke, edullinen, hinta, geneerinen, substituutio, huoltovarmuus [1]