Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 2400-2419 / 9924

   Asiasana
   EU-oikeus, immateriaalioikeus, kilpailuoikeus, lääkeala, määräävä markkina-asema, patentit [1]
   EU-oikeus, kiinteistöoikeus, kiinteistöjärjestelmä, palveluiden vapaa liikkuvuus, pääomien vapaa liikkuvuus, sähköinen kiinteistökauppa [1]
   EU-oikeus, konserniavustus, konsernivähennys, lopulliset tappiot, tappiontasaus, yritysverotus [1]
   EU-oikeus, koronaviruspandemia, valtiontuki, kilpailuoikeus [1]
   EU-oikeus, tekijänoikeus, sosiaalinen media, loppukäyttäjät [1]
   EU-oikeus, valtiontuki, kriisituki, koronatuki, kustannustuki, COVID-19, SEUT 107 (3)(b) artikla [1]
   EU-oikeus, veronkierto, oikeuden väärinkäytön kielto, korkovähennys, yritysverotus [1]
   EU-oikeus, yritysverotus, kansainvälinen vero-oikeus, rajat ylittävä sulautuminen, sijoittautumisvapaus, maastapoistumisverotus, lopulliset tappiot, harmonisointi [1]
   EU-vero-oikeus, konserniavustus, lopullinen tappio, sijoittautumisvapaus, tappio, verotus, yritysverotus [1]
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus, asiakastieto, digitaalinen markkinointi, personointi [1]
   eufemismit, latina, kanoninen oikeus, keskiaika, kirkkohistoria, kuolema, oikeustieteen historia, penitentiariaattiarkisto, sanastotutkimus, tabut, väkivalta [1]
   Euro, business cycles, synchronization [1]
   Euroalue, makrotalous, osaketuotot, vastuullinen sijoittaminen, yritysvastuu [1]
   Eurokriisi, virkamiesvalta, valtiovarainministeriö [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, ihmisoikeudet, korkein hallinto-oikeus, maastakarkotus, perhe-elämän suoja, perusoikeudet, perustuslaki, rikokset, ulkomaalaislaki, yksityiselämän suoja, yleinen järjestys ja turvallisuus [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, ihmisoikeudet, korkein oikeus, oikeuksien väärinkäytön kielto, perusoikeudet, perustuslaki, sananvapaus, yhdistymisvapaus, yhdistys [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, oikeudenkäymiskaari, tuomionpurku, tuomiovirhekantelu, ylimääräinen muutoksenhaku [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, työelämä, työntekijät, yksityiselämän loukkaaminen, yksityiselämän suoja, yksityisyys [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Eurooppalainen tutkintamääräys, hyödyntämiskielto, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, sähköiset todisteet [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, perheenyhdistäminen, perheenyhdistämisdirektiivi, toimeentuloedellytys, ulkomaalaislaki [1]