Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 3985-4004 / 7116

   Asiasana
   mikrovaikuttajat, mikrovaikuttajayhteistyö, vaikuttajamarkkinointi [1]
   mikroyritys, pienyritys, tilintarkastus, varmuustaso, yleisluonteinen tarkastus [1]
   mikroyritys, tukkukauppa, myymälän valinta, ostokäyttäytyminen [1]
   milleniaalit, aineeton palkitseminen, aineellinen palkitseminen, työmotivaatio, motivaatioteoriat [1]
   milleniaalit, brändipääoma, bränditunnettuus, vaikuttajamarkkinointi, kamerabrändit [1]
   Mindfulness, Weak signals, Sensitivity, Creativity, Courage, Awareness, Non-reactivity, Non-judgment, Attention and concentration, Describing [1]
   Minerals [1]
   minkki [1]
   Minna Canth, kirjailijakuva, elämäkerrat, biografiat, kirjallisuushistoriat [1]
   Minoritetsspråk, territoriell tvåspråkighet, språklig status, svenska, katalanska, Spanien, Finland, språkpolitik [1]
   minäkuva [1]
   minäkuva, minäkuvan ulottuvuudet, myönteinen minäkuva, kielteinen minäkuva, minäkuvan kehitys, omakuva, kuvallisen ilmaisun keinot, kuvallisen ilmaisun kehitys [1]
   minäkuva, oppimisminäkuva, itsetunto, sosiaalinen vertailu, ykkösluokka, oppiminen, kielelliset oppimisvalmiudet, lukivalmius, lukutaito, peruskoulu, alakoulu, esikouluikä, sukupuolierot, vanhempien koulutustausta [1]
   minäkäsitys, matemaattinen minäkäsitys, itsetunto, matematiikka-asenteet, matematiikan hyödyllisyys [1]
   Minäkäsitys, matemaattinen minäkäsitys, motivaatio, sisäinen motivaatio, joustavat aritmeettiset taidot [1]
   minäpystyvyys, itsetunto, tukeminen, kuvataidekasvatus, peruskoulu, luokanopettaja, oppilas [1]
   minäpystyvyys, kollektiivinen pystyvyys, noviisiopettaja, induktiovaihe, luokanopettaja, haasteet, luokanopettajakoulutus, täydennyskoulutus [1]
   minäpystyvyys, ongelmanratkaisu, matematiikka [1]
   mirror therapy, gesture recognition, sparse EMG signals, feature extraction, pattern recognition, AlexNet, multi-model ballot network [1]
   Misonidatsoli, 1-(2,3-epoksipropyyli)-2-nitroimidatsoli, sädeherkiste, fotoionisaatio, fragmentaatio, lentoaikamassaspektrometria, elektronispektrometria, PEPICO, tyhjiötekniikka [1]