Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 6107-6126 / 10021

   Asiasana
   ohjelmointi, ohjelmoinnin opetus, verkko-oppimisympäristöt, sähköinen tentti, harjoitustentti [1]
   Ohjelmointiympäristön valinta, Ohjelmointikielen valinta, DevOps, CI/CD, SMART [1]
   oikeinkirjoitustaidot, itsearviointi, sanelukirjoitus, opettajankoulutus, luokanopettajaopiskelijat [1]
   oikeistopopulismi, kristillinen sekularismi, perussuomalaiset, diskursiivinen uskonnontutkimus, diskurssianalyysi, eduskunta, politiikka, uskonto [1]
   oikeuden väärinkäyttö, arvonlisäverouudistus, arvonlisävero, Euroopan unioni [1]
   oikeudenmukainen yhteisöverotus, EU, soft law, OECD digiverohanke, kahden pilarin -malli, EU digitaalivero [1]
   oikeudenmukaisuus, John Rawls, oikeudenmukaisuusteoria, alkutilanne, onnellisuus, hyvä, kygeen sormus, moraali realismi, dialektinen argumentti, oikeudenmukaisuusperiaatteet, reilun pelin periaate, rationaalinen yksilö, filosofikuningas, käytännöllinen järki [1]
   oikeudenmukaisuusteoriat, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, perustulo, distributiivinen oikeudenmukaisuus, Babylonian arpajaiset [1]
   oikeus avustajaan, itsekriminointisuoja, todistelu, hyödyntämiskielto [1]
   Oikeushenkilön rangaistusvastuu, organisaatiohuolimattomuus, vastuuharkinta, tehokas compliance-ohjelma, yritysvastuu [1]
   oikeushistoria huumausaineet, huumeet, huumausainelainsäädäntö, privilegio, rohdosasetus, myrkkyasetus, oopiumi, morfiini, kannabis, heroiini, amfetamiini, pervitin, Nvivo, Fanny Michelson, Leo Nelken, Matti Paasonen [1]
   oikeushistoria, alkoholilaki, alkoholipolitiikka, rikosoikeus, uudistaminen, rakennemuutos, juomatavat, nuoriso, kulttuurireformi, sensuuri, elokuvatutkimus [1]
   oikeushistoria, asiakirjajulkisuus, julkisuusperiaate, hallinto-oikeus [1]
   oikeushistoria, avioero, huolto, tapaamisoikeus, lapsen etu [1]
   oikeushistoria, insolvenssioikeus, maksukyvyttömyys, akordi, yrityssaneeraus, oikeudellinen siirrännäinen, transplantti [1]
   oikeushistoria, kollektiivinen kuluttajansuoja, kuluttajan oikeudet, kuluttajapolitiikka, etujärjestöt, korporativismi [1]
   oikeushistoria, lastensuojelu, lastensuojelulaki, sosiaalioikeus, köyhyys, kaltoinkohtelu, huutolaisuus, elätehoito, pahoinpitely, tappo [1]
   oikeushistoria, markkinointi, markkinointirikos, kilpailumenettelyrikos, sopimaton menettely, vilpillinen kilpailu, kuluttajansuoja [1]
   oikeushistoria, oikeudellinen siirrännäinen, transplantti, oikeushenkilön rangaistusvastuu, yhteisövastuu, yhteisösakko [1]
   oikeushistoria, pikaluotto, kuluttajansuoja, velkaantuminen, ylivelkaantuminen [1]