Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 6147-6166 / 10021

   Asiasana
   oksikodoni, hydromorfoni, morfiini, farmakokinetiikka, analgesia [1]
   oksikodoni, vastasyntynyt, farmakokinetiikka, populaatiomallinnus [1]
   olennainen sopimusrikkomus, sopimusrikkomuksen olennaisuus, kauppalaki, kansainvälinen kauppalaki, CISG, irtaimen kauppa, olennaisuus, olennaisuusvaatimus, sopimusrikkomus, haitta, ennakoitavuus, sopimus, virhe, viivästys, sivuvelvoite, ennakoitu sopimusrikkomus, sopimuksen purku, purkukynnys [1]
   oletusvaikutus, oletusasetukset, yksityisyys, käyttäytymistaloustiede, default effect, default settings, privacy, behavioral economics [1]
   Oligonucleotide Array Sequence Analysis [1]
   oligonukleotidi, suojaryhmät, hydrolyysi, oksatsinaanit [1]
   Oligonukleotidisynteesi, suojaryhmästrategia, AZMB, AZM, oligonukleotidifosforotioaatit [1]
   oligonukleotidit, hybridisaatiomääritys, kompleksin siirto, jalansijavälitteiset korvausreaktiot, epäspesifinen sitoutuminen [1]
   Olinpaikkatietomääräykset, Antidopingsäännöstö, Perusoikeudet, Yksityiselämän suoja, Henkilötietojen suoja, Yksityisyys, Suhteellisuusperiaate, Suostumus, Yleinen tietosuoja-asetus, Henkilötietojen käsittely, Henkilötietojen siirto [1]
   olkaluun varsi, murtuma, komplikaatio [1]
   olut, kaura, mallastamaton kaura, GC-FID, FAN, kuluttajatutkimus [1]
   Omaehtoinen lukeminen, lukemiseen sitoutuminen, lukuinto, lukutaito [1]
   omaishoito, formaali omaishoitaja, informaali omaishoitaja, ansiotyö, sisällönanalyysi [1]
   omaishoito, omaishoidon tuki, omaishoitaja, taloudellinen hyvinvointi, lapsiperhe, omaishoitoperhe [1]
   omaisuuslajijako, osakeluovutus, luovutustappio, luovutusvoitto, tulolähdejaon poistaminen, verosuunnittelu [1]
   omalitsumabi, IgE-vasta-aine, vaikea allerginen astma [1]
   oman äidinkielen opetus, suomi toisena kielenä -opetus, kollegiaalinen yhteistyö [1]
   Omavaraisuus, omavaraiskulttuuri, luontosuhde, luontoarvot, elollinen maailma, luontouskonto, luontohenkisyys, luontoperusteinen henkisyys, animismi, sisällönanalyysi, uskontotiede [1]
   omega subunit, RNA polymerase, cyanobacterium, Ssr1600, anti-σ factor antagonist, σ factor [1]
   omega-3, hapettuminen, rasvahappopitoisuus, DHA, EPA, ravintolisä, kalaöljy [1]