Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

Aineistot 656-675 / 7260

   Asiasana
   Avainsanat: monimuotokuljetus, kansainvälinen kuljetus, tavaravahinko, sopimusperusteinen vastuu, vastuuaika, vastuun peruste, vastuunrajoitus [1]
   Avainsanat: motivaatio, sisäinen motivaatio, ulkoinen motivaatio, oppimismotivaatio, opiskelu, venäjän kieli, vieras kieli, yläaste. [1]
   Avainsanat: Osallisuus, aikuissosiaalityö, uusliberalismi [1]
   Avainsanat: poliittinen osallistuminen, institutionaalinen osallistuminen, ei-institutionaalinen osallistuminen, hyvinvointiresurssit, demografiset tekijät, eriarvoisuus, koettu terveys, sosiaalinen media, luottamus politiikkaan [1]
   Avainsanat: Turun eläinsuojeluyhdistys, yhdistysarkisto, arkistotiede, sosiaalinen oikeus, eläinhistoria Keywords: Turku Animal Welfare Association, association archive, archival science, social justi-ce, animal history [1]
   Avainsanat: yritysostoyhtiö, SPAC-yhtiö, elinkeinotulon verotus, holdingyhtiö, pääomasijoittaminen [1]
   avaruuden luonnonvarat, ihmiskunnan yhteisperintö, avaruuden luonnonvarojen hyödyntäminen, ulkoavaruussopimus, kuusopimus, kansainvälinen ympäristöoikeus [1]
   Avautuminen, henkisyys, G.I. Gurdjieff, Neljäs tie, esoteria, new age, toimijuus, lumottu toimijuus, jaettu toimijuus, kollektiivinen toimijuus, kehollisuus, sisällönanalyysi. [1]
   Avio-oikeus, aviovarallisuus, sopimusoikeus, ositus, neuvontapalvelu, liiketoiminta [1]
   avioehtosopimus, aviovarallisuus, avioehtosopimuksen pätemättömyys, ositus, ositussopimus [1]
   avioero, mies, tunnekokemus, eroselviytyminen [1]
   avioliitto, avioliitto-oikeus, avio-oikeus, avioehto, ositus, perheoikeus, takaisinsaanti, ulosotto, velkoja, velallinen [1]
   avioliitto, avioliitto-oikeus, avio-oikeus, ositus, käypä arvo, pesänjakaja, arvostus, arvottaminen, arvonmääritys, arvonmääritysmenetelmät, pienosakeyhtiö [1]
   avioliitto, avioliittolaki, evankelis-luterilainen kirkko, ihmisoikeudet, kirkko, kirkkolaki, kirkko-oikeus, kollektiivinen uskonnonvapaus, negatiivinen uskonnonvapaus, omantunnonvapaus, pappi, perusoikeudet, perusoikeuskollisio, perusoikeusrajoitus, perustuslaki, seksuaalivähemmistöt, suostumuskonstruktio, syrjintä, syrjintäkielto, syrjintärikos, tasa-arvo, turvaamisvelvoite, työsyrjintä, uskonnollinen autonomia, uskonto, uskonnonvapaus, vakaumus, vihkiminen, virkarikos, virkatehtävät, virkavelvollisuus, väistämisoikeus, yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuusperiaate, yhdenvertaisuuslaki [1]
   avioliitto, aviopuolisoiden oikeussuhteet, avioehto, avio-oikeus, aviopuolisot, sopimusvapaus, lahjat, avioero [1]
   avioliitto, aviovarallisuus, kansainvälinen yksityisoikeus, kansainvälinen toimivalta, päätösten tunnustaminen, Euroopan unioni [1]
   Avioliitto, draama, elokuva, ero, intersektionaalinen feminismi, keskiluokka, komedia, lajityyppi, luokka, parisuhde, parisuhde-elokuva, parisuhdesarja, perhe, televisiosarja, rakkaus, suomalainen, työväenluokka, yläluokka. [1]
   avioliitto, omaisuuden ositus, tasinkoprivilegi, perinnönjako [1]
   avioliitto, omistusoikeus, omaisuuden ositus, pesänjakaja, yhteinen omaisuus, yhteisomistus, yhteisomistussuhteen purkaminen [1]
   avioliitto, ositus, avioehtosopimus, kohtuullisuus, sovittelu [1]