Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1. Kirjat ja opinnäytteet

  • Pahoinvointi Euroopan hyvinvointivaltioissa 

   Kauhtio, Camilla (24.05.2023)
   Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee pahoinvoinnin kokemista eri Euroopan maissa. Tutkielman päämääränä on antaa tietoa siitä, mitkä yksilötason tekijät ovat yhteydessä pahoinvoinnin kokemiseen ja selvittää, löydetäänkö ...
   suljettu