Paluu julkaisuarkistoon

UTUPub:in saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistoa. Seloste on laadittu 16.9.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 22.2.2022.

UTUPub:in www-osoite: https://www.utupub.fi/

Palvelun yhteystiedot: julkaisut(at)utu.fi.

Digitaalinen julkaisuarkisto UTPub on Turun yliopiston julkaisuarkisto, joka on perustettu 2007. Arkisto sisältää myös takautuvaa, myöhemmin digitoitua aineistoa. Vanhimmat aineistot ovat 1600-luvulta.

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Turun yliopiston aineistontuottajat. Julkaisujen saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopisto.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei kuulu lain piiriin

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Osa julkaisuarkiston sisällöstä ei täytä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -standardin AA-tason saavutettavuusvaatimuksia. 23.9.2018 jälkeen tallennettujen liitetiedostojen saavutettavuudessa on havaittu seuraavia puutteita:

Saavutettavuusongelmia sisältävien julkaisujen toimittaminen saavutettavaksi

Turun yliopisto pyrkii toimittamaan pyydettäessä käyttäjälle ei-saavutettavan dokumentin jossain toisessa, käyttäjän kannalta saavutettavassa muodossa hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan.

Turun yliopisto kehittää jatkuvasti saavutettavuutta ja kartoittaa ratkaisuja saavutettavuuspoikkeamien ratkaisemiseksi ja julkaisujen saattamiseksi lain vaatimalle tasolle.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Syöttölomakkeella joistain kentistä puuttuu nimilaput (label). Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa ja rakenteessa on puutteita.

Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri.

Syöttölomakkeella virheilmoituksissa punaista väriä käytetään huomiokeinona eivätkä lomakkeen painikkeiden värikontrastit eivät ole riittävät. Syöttölomake on vain kirjautuneiden käyttäjien nähtävissä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta. Sivun pääsisältö ei siksi ole apuvälineellä helposti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Näytä lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Suomen- ja englanninkielisillä sivustoilla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty.

Joillain sivuilla on pääosin englanninkielisiä osuuksia, kuten opinnäytteiden otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomasit sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kerro se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Tee ilmoitus sähköpostilla

Voit ilmoittaa UTUPub:in saavutettavuuden puutteista osoitteeseen kirjaamo(at)utu.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000