UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6016]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [847]
 • Sallimuksen maa ja sen lapset - Amerikan suomalaisten akkulturaatio Yhdysvalloissa 1908-1923 

  Kortessalo-Ainasoja, Johanna
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita : 476 (Turun yliopisto, 08.11.2019)
  Tarkastelen väitöskirjassani Amerikan suomalaisten akkulturaatioprosessia 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Tutkin, mihin akkulturaation strategian suuntaan yhteisö ohjasi itse itseään, ja mistä elementeistä koostui heidän ...
 • Rapid diagnostic tests for resource-poor areas 

  Salminen, Teppo
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A I: Astronomica – Chemica – Physica – Mathematica : 616 (Turun yliopisto, 15.11.2019)
  Rapid diagnostic tests, such as lateral flow immunoassays may enable diagnostics in resource poor areas, thus improving health outcomes by helping to control and eliminate infectious diseases. This thesis focuses on the ...
 • Historian museon toiminnan tulevaisuuskuvat 

  Siivonen, Katriina; Heinäjärvi, Henna; Tuittila, Satu
  TUTU eJulkaisuja : 11/2019 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 15.10.2019)
  Turun museokeskus tilasi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta yhden osallisuusverstaan hankepäällikkö Joanna Kurthin vetämälle Historian museota valmisteltavalle Historian museo Tukuun -hankkeelle. Verstaassa ...
 • Epidermal growth factor receptor and other tissue biomarkers in gastrointestinal cancers 

  Birkman, Eva-Maria
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica – Odontologica : 1444 (Turun yliopisto, 01.11.2019)
  Personalised medicine has plays an increasing role in the treatment of cancer. New therapeutic molecules are being developed, but their compatibility for each patient has to be tested before starting the treatment by ...
 • Studies on cationic polythiophenes with hydrogen-bonding donor capabilities 

  Espinosa Domínguez, Sergio Ulises
  Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A I: Astronomica - Chemica - Physica - Mathematica : 619 (Turun yliopisto, 08.11.2019)
  This project focuses on cationic isothiouronium polythiophenes (CITs), a particular type of conjugated polyelectrolytes (CPEs). In general, CPEs combine a pi-conjugated polymer backbone with pendant ionic groups, which ...

Näytä lisää