UTUPub

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6015]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [3010]
 • Tavaramerkkilainsäädännön rantautuminen Suomeen 1800-luvun lopulla 

  Saarikivi, Sami (12.06.2022)
  Tutkielman aiheena on tavaramerkkilainsäädännön rantautuminen Suomeen. Tutkimuksen kohteena on suomalainen tavaramerkkioikeus 1800-luvulla ja etenkin Suomen ensimmäinen tavaramerkkilaki eli tavaraleima-asetus, sen syntyyn ...
  suljettu
 • PALVELINARKKITEHTUURIN LAATUMALLI JA SEN SOVELTAMINEN PILVIPALVELUISSA 

  Halkivaha, Santeri (16.06.2022)
  Tässä diplomityössä perehdytään ohjelmistoarkkitehtuurin laatumalleihin sekä laatuattribuutteihin ja löydetään modernin palvelinarkkitehtuurin olennaiset laatuattribuutit sekä kehitetään palvelinarkkitehtuurin laatumalli. ...
  avoin
 • Sairaanhoitajien kokemukset saattohoitopotilaan hoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla 

  Lesonen, Ani (09.06.2022)
  Maailman terveysjärjestö ohjaa maailmanlaajuisesti palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Palliatiivinen hoito ja elämän viimeisiin päiviin sijoittuva saattohoito parantavat potilaan ja hänen perheensä elämänlaatua ja ...
  suljettu
 • Hyvinvointivaltio taloudellisena strategiana : miten hyvinvointivaltiot tukevat taloutta? 

  Välimäki, Olivia (21.06.2022)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan valtioiden välisiä eroja hyvinvointivaltion muodoissa sekä kansantalouden tasossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten markkinoita sääntelevä hyvinvointivaltio on ...
  avoin
 • Monikulmioiden teoriaa 

  Bacic, Dzejla (27.06.2022)
  Tämä tutkielma käsittelee monikulmioiden teoriaa, jota lähestytään ominaisuuksiltaan erilaisista ja mielenkiintoisista näkökulmista. Tutkielman alussa esitellään geometrian kannalta keskeisimmät monikulmioihin liittyvät ...
  avoin

Näytä lisää