UTUPub

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Kandidaatin tutkielmat (kokotekstit) [43]
Kandidaatin tutkielmat (rajattu näkyvyys) [14]
Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6013]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit) [7703]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [3976]
 • Pelkistettyä todellisuutta: Kiireellinen sijoitus ja asiakasprosessin johtaminen 

  Lähde, Anssi
  Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis B: Humaniora : 659 (Turun yliopisto, 05.04.2024)
  Tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun kiireellisen sijoituksen toteutumista kahdella paikkakunnalla vuosina 2020–22. Nykyisen lastensuojelulain voimassaolon aikana on tapahtunut kehitystä, joka ei ole järjestelmän ...
 • Brain white matter development, associations to maternal perinatal psychological distress and emotional attention at the age of 5 years 

  Kumpulainen, Venla
  Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis D: Medica - Odontologica : 1781 (Turun yliopisto, 28.03.2024)
  Development of the brain white matter (WM) is highly plastic, and myelination continues from the second trimester into early adulthood which predisposes the brain to effects of both adverse and supporting factors during ...
 • Vanhempien hankaliksi kokemat neuvolapalvelutilanteet korostavat vuorovaikutuksen merkitystä 

  Halla, Venla (15.02.2024)
  Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että vanhemmat ovat Suomessa yleisesti tyytyväisiä neuvolan palveluihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaiset neuvolapalvelutilanteet vanhemmat voivat kuitenkin ...
  suljettu
 • Eukaryoottisen 20S-proteasomin rakenne ja kokoonpano 

  Tomberg, Tutta (29.02.2024)
  Proteasomit ovat keskeisiä solun homeostaasin säätelytekijöitä, jotka hydrolysoivat solulle haitallisten proteiinien peptidisidoksia. 20S-proteasomi toimii proteasomeissa proteolyyttisena keskuksena, jossa tapahtuu ...
  avoin
 • Memristorit 

  Meriö, Mikko (28.02.2024)
  Tutkielmassa luodaan yleiskatsaus memristoreihin, eritellään termit ideaalinen ja laajennettu memristori, esitellään resistiivisen kytkennän ilmiö sekä yleisimmät memristorityypit, sekä kaksi memristorien käytännön ...
  avoin

Näytä lisää