UTUPub

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka korvaa yliopistossa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston. UTUPub sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Valitse yhteisö, jonka kokoelmia haluat selata.

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä) [6016]
Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (rajattu näkyvyys) [2413]
 • Essays on firm responses to tax policy 

  Nivala, Annika
  Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis, Ser E: Oeconomica : 79 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 07.10.2021)
  This compilation thesis studies firm responses to tax policy. The essays use empirical methods and administrative firm-level data to study issues in public and labor economics: how do firms adjust their behavior to incentives ...
 • Self-aware reliable monitoring 

  Götzinger, Maximilian
  Turun yliopiston julkaisua - Annaels Universitatis Turkuensis, Ser. F: Technica - Informatica : 5 (Turun yliopisto, 08.10.2021)
  Cyber-Physical Systems (CPSs) can be found in almost all technical areas where they constitute a key enabler for anticipated autonomous machines and devices. They are used in a wide range of applications such as autonomous ...
 • Novel insights into filopodia function – A focus on integrin and F-actin regulation 

  Miihkinen, Mitro
  Turun yliopiston julkaisua - Annaels Universitatis Turkuensis, Ser. D: Medica-Odongologica : 1585 (Turun yliopisto, 08.10.2021)
  Filopodia are actin-rich cell protrusions that are extended from the plasma membrane by different cell types in order to sense the surrounding environment. In cancer cells, the emergence of filopodia supports metastasis, ...
 • The management of artificial intelligence systems through their lifecycle : a systematic literature review 

  Honkonen, Jesse (13.08.2021)
  Artificial intelligence (AI) is one of the fastest growing fields in IT. It has been described as a megatrend that will shape the future. AI system lifecycle can be managed with different lifecycle management models. ...
  suljettu
 • Käsikirjoitustutkimus, kopiokirjat ja kopiokirjojen tehtävä Turun keskiaikaisessa tuomiokapitulissa 

  Kallio-Hirvonen, Maria
  Turun yliopiston julkaisua - Annaels Universitatis Turkuensis, Ser. B: Humaniora : 547 (Turun yliopisto, 23.10.2021)
  Väitöskirja tarkastelee keskiaikaisessa Turun tuomiokapitulissa laadittuja kopiokirjakäsikirjoituksia Turun tuomiokirkon Mustaa kirjaa ja Skokloster Codex Aboensista sekä niiden tehtävää ja merkitystä omassa aikalaiskont ...

Näytä lisää