Erillisteokset ja sarjat

 

Uusimmat aineistot

 • Covid-19, luottamus ja digitalisaatio : Tutkimus etätyöstä ja sen järjestymisestä Suomessa keväällä ja syksyllä 2020 

  Kovalainen, Anne; Poutanen, Seppo; Arvonen, Johanna (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 08.04.2021)
  Miten Suomi selvisi äkillisestä etätyöhön siirtymisestä ja etätyön tekemisestä vuonna 2020? Miten etätyöhön siirtyminen tapahtui, entä miten työnantajan ja työntekijän välisiä, työn valvontaan ja työnantajan määräämisoikeuksiin ...
 • Häpeä vähän! : Kriittisiä tutkimuksia häpeästä 

  Kainulainen, Siru; Parente-Čapková,Viola; Humanistinen tiedekunta; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
  Utukirjat : 2 (Turun yliopisto, 08.04.2021)
  Häpeä on kaikille tuttu tunne. Häpeämme itseämme tai tunnemme myötähäpeää. Häpeä liittyy kansallisuuteen, sukupuoleen, uskontoon ja perhesuhteisiin, ja siinä yhdistyvät yksilöllinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Näitä ...
 • Verkkohäirinnän riskien ennakointi ja hallinta: Tutkimukset, raportit, oppaat ja suositukset 

  Vepsä, Suvi (Turun yliopisto, 24.03.2021)
  Tähän raporttiin on koottu tietoa verkkohäirintään liittyvistä tutkimuksista ja raporteista sekä häirintätilanteisiin eri konteksteissa laadituista oppaista ja ohjeistuksista myöhempää tutkimusta varten. Luvussa 1 ...
 • Ohjeita journalisteille: Verkkohäirinnän riskien ennakointi ja hallinta 

  Vepsä, Suvi (Turun yliopisto, 24.03.2021)
  Ohjeita journalisteille verkkohäirintätilanteisiin.
 • Arkeologisten kokoelmien 3D-digitointi 

  Debenjak-Ijäs, Annukka
  Karhunhammas : 20 (Turun yliopisto, 23.03.2021)
  Tämä teos on laaja tietopaketti arkeologisten kokoelmien 3D-digitoinnista. Se kattaa digitointiprosessin suunnittelun, digitointimenetelmän valinnan ja digitoinnin toteutuksen sekä 3D-aineiston tallentamisen ja jakamisen. ...
 • Suomen tulevaisuuden kasvu- ja liiketoimintapotentiaalit. Teknologiakehitys ja innovaatioiden uudenlaiset käyttömahdollisuudet kuluttajille ja liiketoiminnalle 

  Lauraéus, Theresa; Tinnilä, Markku; Kaivo-oja, Jari
  Tutu eJulkaisuja : 2/2021 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 23.03.2021)
  Suomen tulevaisuuden visiot ja tärkeimmät innovatiiviset kasvualueet ja tulevaisuuden hyvinvointi Suomessa” -hanke on tutkinut Suomen tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalia ja Suomen kilpailukyvylle tärkeimpiä tulevaisuuden ...
 • Rajankäyntejä : Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Juhlakirja Joel Kivirauman täyttäessä 60 vuotta 

  Silvennoinen, Heikki; Pihlaja, Päivi; Kasvatustieteiden tiedekunta; Kasvatustieteiden laitos
  Kasvatustieteiden tiedekunta, Julkaisusarja A: : 214 (Turun yliopisto, 24.02.2021)
  Koulutusjärjestelmän tehtävä valikoida ja lajitella kustakin sukupolvesta yksilöt työn ja vallan hierarkioihin merkitsee sitä, että ihailtujen menestyjien lisäksi järjestelmä tulee tuottaneeksi myös joukon ”epäonnistujia” ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2014 

  Alhosalo, Minna; Karvonen, Tapio
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 200 (Turun yliopisto, 10.02.2021)
  Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne ei varustamobarometrin mukaan ole muuttunut suuntaan tai toiseen viime vuodesta, sillä saldoluku on pysynyt negatiivisena, ‐44 pisteessä. Yli puolet vastaajista arvioi, että ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2019 

  Katila, Jenny; Alhosalo, Minna
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 212 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
  Vuoden 2019 varustamobarometrikyselyn mukaan sekä yksittäistä varustamoa että merenkulku- ja varustamoalaa yleisesti koskevat teemat ovat kääntyneet negatiivisiksi ja edellisten vuosien noususuhdanne näyttäisi olevan ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2018 

  Katila, Jenny
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 209 (08.02.2021)
  Vuoden 2018 Varustamobarometrissa yleisesti merenkulku –ja varustamoalaa sekä yksittäistä varustamoa koskevat teemat ovat edellisvuoden tapaan pääsääntöisesti positiivisia. Vastaajat näkevät myös tulevan 12 kuukauden ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2017 

  Alhosalo, Minna
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 208 (Turun yliopisto, 08.02.2021)
  Varustamoalan suhdanteita kuvaavat tunnusluvut ovat kuluneena kautena olleet pääsääntöisesti positiivisia. Kehitys on ollut nousujohtoista jopa siinä määrin, että kuljetuskysyntää ja Suomen meriliikenteen vientiä kuvaavien ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2015 

  Katila, Jenny; Alhosalo, Minna; Pöntynen, Riitta
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 206 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
  Vuoden 2015 Varustamobarometri on toteutettu yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Suomen Varustamot ry:n sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa. Yhteistyössä toteutettu barometri varmistaa, että tulokset ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2012 

  Katila, Jenny; Pöntynen, Riitta
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 192
  Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilanne on barometrin mukaan huonontunut entisestään viimeisen 12 kuukauden aikana. Vuoden 2011 kaltaista saldoluvun nopeaa laskua ei ole näkyvissä, vaan lasku on ollut maltillisempaa. ...
 • Varustamobarometri - Rederibarometern 2016 

  Katila, Jenny
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 207 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
  Yleisesti varustamoalaa kuvaavat tunnusluvut ovat kuluneena kautena laskusuuntaisia. Merikuljetusmarkkinoiden suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on laskenut edelleen viime vuoteen verrattuna ja saldoluvun mukaan ...
 • Rikkisääntely ja uudet polttoaineet : Parhaat käytännöt, toimintamallit ja vaikutusten mittaaminen Pohjois-Pohjanmaan näkökulmasta 

  Pöntynen, Riitta; Lempiäinen, Paula
  Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 202 (Turun yliopisto, 05.02.2021)
  Merikuljetukset ovat ratkaisevassa asemassa Suomen ulkomaankaupassa: viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 70 % kuljetaan meriteitse. Siksi vuoden 2015 alussa voimaan tullut tiukempi rikkisääntely vaikuttaa erityisesti ...
 • Yrittäjyys maaseudun nuorten uravaihtoehtona 

  Pukkinen, Tommi; Heinonen, Jarna; Hytti, Ulla; Stenholm, Pekka (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 03.02.2021)
  Nuorten polut yrittäjyyteen maaseudulla -tutkimushanke (2018–2020) on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden aineen toteuttama. Hankkeen ovat rahoittaneet Maa- ja etsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston ...
 • Kipupisteissä : Sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi 

  Ahlbeck, Jutta; Lappalainen, Päivi; Launis, Kati; Tuohela, Kirsi; Westerlund, Jasmine; Humanistinen tiedekunta; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
  Utukirjat : 8 (Turun yliopisto, 01.02.2021)
  Modernisaatio ymmärretään usein edistykselliseksi, eteenpäin katsovaksi projektiksi. Sillä oli kuitenkin myös ”kipeämpi” puolensa. Kipupisteissä tarkastelee mielen ja ruumiin tuskaa modernisoituvassa Suomessa 1870-luvulta ...
 • Vesikansa : Kokemäenjoki porilaisten elettynä arkiympäristönä 

  Hankonen, Ilona; Kirveslahti, Maria
  Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja : 58 (Turun yliopisto, 27.01.2021)
  Pori on jokikaupunki. Vaikka Kokemäenjokea osataan varoa, sitä kuitenkin rakastetaan sellaisenaan ja sen rannoilla viihdytään. Turun yliopiston maisemantutkimuksen Vesikansa-hanke selvitti porilaisten suhdetta Kokemäenjokeen. ...

Näytä lisää