Viimeksi syötetyt Erillisteokset ja sarjat

Aineistot 1-20 / 616

  • Satamien digitaalisaation tulevaisuuden skenaariot 

   Helminen, Reima; Saarikoski, Janne
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 211 (Turun yliopisto, 18.01.2020)
   Selvityksen tavoitteena oli tuottaa näkemys Suomen satamien digitalisaation tulevaisuuskuvista vuoteen 2030 mennessä. Tutkimus toteutettiin osana DigiPort-hanketta (1.10.2017-30.9.2019). Raportti on jatkoa aiemmin toteutetulle ...
  • Satamien digitaalisaation nykytila Suomessa 

   Saarikoski, Janne; Helminen, Reima
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 210 (Turun yliopisto, 18.01.2021)
   DigiPort-hankkeessa (1.10.2017-30.9.2019) on laadittu nykytilaselvitys Suomen satamien digitalisaatiosta. Digitalisaatio on niin merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö, ettei satamilla ole varaa jäädä kehityskulkujen ulkopuolelle. ...
  • Suomen ulkomaan meriliikenteen tonniston suorituskykyarviointi 

   Österlund, Bo
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 214 (Turun yliopisto, 18.01.2021)
   Suomen meriliikenteen ulkomaankaupassa on Suomen lipun alla purjehtivan tonniston osuus ollut laskevalla käyrällä ja pudonnut alle 50 %:n tason vajaat 40 vuotta sitten. Suomen lipun alla purjehtiva tonnisto (SLA) sisältää ...
  • Kuljetusalan tuotevahingot 2020 

   Sundberg, Pekka
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 213 (Turun yliopisto, 14.01.2021)
   Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kuljetusriskien hallintaa sekä kuljetusvahinkoja ja -turvallisuutta. Tapahtunutta kehitystä verrataan myös aikaisempaan käyttäen vertailukohteena Merenkulkualan koulutus- ja ...
  • Varustamobarometri - Rederibarometern 2020 

   Sundberg, Pekka
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 216 (Turun yliopisto, 14.01.2021)
   Edellisessä varustamobarometrissä kaudella 2019 alkaneen laskevan kehityksen ennakoitiin loiventuvan. Toisin kuitenkin kävi. Lasku jatkui voimakkaana kaudella 2020. Barometrin historiassa lasku on monien muuttujien osalta ...
  • A Scenario for the Desirable Future of the Colombian Agri-Food Sector 2030 – Focusing on Andean Native Crops : Results from the 1st and 2nd futures workshops of the PECOLO project in Colombia 

   Lakkala, Hanna; Ochoa, Kenneth; Ferreira-Aulu, Marianna Birmoser; Kaskinen, Juha; Quintero, Carlos; Rodríguez, María Eugenia; Trujillo, Omar; Nensthiel, Clara; Vähäkari, Noora; Turun kauppakorkeakoulu; Tulevaisuudentutkimus; Tulevaisuuden tutkimuskeskus
   FFRC eBooks : 6/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 07.01.2021)
   The PECOLO project (Native Crops for Sustainable and Innovative Food Futures in Peru and Colombia) was developed as a collaboration between the University of Turku, Finland (UTU), the National Agrarian University La Molina, ...
  • Future Landscape of the Colombian Agri-Food Sector 2030: The Return of Andean Native Crops : Results from the 3rd and 4th Futures Workshops of the PECOLO Project in Colombia 

   Nensthiel, Clara
   FFRC eBooks : 7/2020 (Turun yliopisto, 07.01.2021)
   The PECOLO project (Native Crops for Sustainable and Innovative Food Futures in Peru and Colombia) was developed as a collaboration between the University of Turku, Finland (UTU), the National Agrarian University La Molina, ...
  • Working papers in economic sociology: Research Report on Finland in the Digital Age Round 3 Panel -survey 

   Koivula, Aki; Vainio, Emmi; Sivonen, Jukka; Uotinen, Joonas (23.12.2020)
  • La Electrificación en la Sociedad Entre Pares – Una Nueva Narrativa para Futuros Sostenibles 

   Heinonen, Sirkka; Karjalainen, Joni
   Publicaciones FFRC : 1/2020 (Turun yliopisto, 21.12.2020)
   “ La Electrificación en la Sociedad Entre Pares – Una Nueva Narrativa para Futuros Sostenibles” es un viaje en el tiempo hacia un futuro en el que la energía renovable, la electrificación y un ethos entre pares se encuentran ...
  • HAZARD is over! : Project HAZARD on seaport safety and security in the Baltic Sea Region 2016–2019 

   Ojala, Lauri; Harteela, Mikko; Kajander, Oskari; Ojala, Minna-Liina; Malmsten, Jarmo; Turun kauppakorkeakoulu (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 21.12.2020)
   Project HAZARD on Seaport Safety and Security in the Baltic Sea Region 2016–2019 HAZARD was an international EU-funded project to mitigate the effects of emergencies in major seaports in the Baltic Sea Region. It brought ...
  • Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta 

   Katila, Jenny; Erkkilä-Välimäki, Anne; Alhosalo, Minna; Pöntynen, Riitta
   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. Turun yliopiston Brahea-keskus : B 215 (Turun yliopisto, 09.12.2020)
   Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta -hankkeessa selvitettiin edellytyksiä sekä elinkeinoelämän että sen toimintaympäristön kestävän kehittämisen näkökohdat huomioivan yhteiskehittämisen ja innovoinnin toimintamallille ...
  • Svenskan i Finland 18 

   Wide, Camilla; Ingman, Eva; Lankinen, Katri; Vaakanainen, Veijo; Humanistinen tiedekunta; Pohjoismaiset kielet; Kieli- ja käännöstieteiden laitos
   Svenskan i Finland : 8 (Turun yliopisto, 03.12.2020)
  • Muodollisen opetuksen ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen sisällyttäminen korkeakouluopintoihin 

   Peura, Kirsi; Aaltonen, Satu; Römer-Paakkanen, Tarja; Lahikainen, Katja; Asteljoki, Sari; Vainio, Sonja
   Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja : E-3: 2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 01.12.2020)
   Muodollisen opetuksen ulkopuolella tapahtuvan kokemuksellisen oppimisen rooli on tunnistettu tärkeäksi voimavaraksi yrittäjyyskasvatuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä UNIFI:n ja ARENE:n kanssa kannustanut ...
  • Osaaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuu työorganisaatioissa 

   Laine, Pertti
   Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja C : 21 (Turun yliopisto, 2017)
   Tämä raportti on tarkoitettu materiaaliksi kaikille, jotka haluavat muodostaa kokonaiskuvan aikamme keskeisistä henkilöstökysymyksistä, joiksi on otsikon mukaisesti valittu osaaminen, työhyvinvointi ja sosiaalinen vastuu ...
  • COOLEST STUDENT PAPERS AT FINLAND FUTURES RESEARCH CENTRE 2019–2020 : Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2019–2020 

   Minkkinen, Matti; Ahlqvist, Toni; Kaboli, Akhgar; Kolehmainen,Jari; Mäki, Maija; Parkkinen, Marjukka; Siivonen, Katriina; Tapio, Petri; Arvonen, Anne; Turun kauppakorkeakoulu; Tulevaisuudentutkimus; Tulevaisuuden tutkimuskeskus
   FFRC eBOOKS : 5/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 04.11.2020)
   Welcome to explore the world of futures studies through the fresh new voices of students! This collection includes some of the most interesting student papers that have been submitted on futures studies courses offered by ...
  • International regulations for seaports and maritime transport – follow-up 2020 

   Kilpi, Vesa
   Publications of the HAZARD-project : 35:2020 (Turun yliopisto, 27.10.2020)
   EU and IMO (International Maritime Organization) have both issued an extensive body of regulations and standards concerning the shipping of dangerous goods and the prevention of accidents of all sorts. A previous HAZARD ...
  • Communication and regulatory challenges in the Baltic Sea region ports – Update 2020 

   Kilpi, Vesa
   Publications of the HAZARD-project : 34:2020 (Turun yliopisto, 27.10.2020)
   Over the years, IMO, EU and national authorities have issued an extensive body of regulations, standards, and legislation concerning the prevention of accidents in the shipping of dangerous goods, and actions to be taken ...
  • Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan 

   Hieta, Hanneleena; Kiiskinen, Karri; Mäki Maija; Roivainen Päivi; Sund, Ann-Helen; Humanistinen tiedekunta; Folkloristiikka; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Ethnos-toimite : 21 (25.10.2020)
   Miten osallistumista, osallistamista ja soveltamista harjoitetaan tutkimuksessa? Entä käytännön museo- ja muussa kulttuuriperintötyössä? Tämä kaksiosainen artikkelikokoelma käsittelee osallistamisen muotoja tutkimuksen ja ...
  • Arctic Blue Resort – Kontiolahden vastuullisuuskäsikirja 

   Wilenius, Markku; Jones, Ana Maria
   Tutu eJulkaisuja : 4/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 06.10.2020)
   Tässä käsikirjassa kuvataan tärkeitä ekologisuuteen ja vastuullisuuteen kohdistuvia kriteerejä, jotka liittyvät kehitteillä olevaan Arctic Blue Resort Kontiolahteen. Aloite uudesta kestävän kehityksen matkailu- ja ...
  • Arctic Blue Resort Kontiolahti – Co-responsibility handbook 

   Wilenius, Markku; Jones, ,Ana Maria
   FFRC eBooks : 3/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 06.10.2020)
   This handbook introduces important criteria on co-responsibility standards in hospitality for a new ecological development, the Arctic Blue Resort Kontiolahti in North Karelia. The resort initiative stems from a rich Nordic ...