Viimeksi syötetyt Erillisteokset ja sarjat

Aineistot 1-20 / 599

  • Liikettä rajapinnoilla. Keskusteluja etnologian osallistavuudesta. Rörelser och gränsytor. Etnologiska diskussioner om samverkan 

   Hieta, Hannaleena; Kiiskinen, Karri; Mäki Maija; Roivainen Päivi; Sund, Ann-Helen; Humanistinen tiedekunta; Folkloristiikka; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Ethnos-toimite : 21 (25.10.2020)
   Miten osallistumista, osallistamista ja soveltamista harjoitetaan tutkimuksessa? Entä käytännön museo- ja muussa kulttuuriperintötyössä? Tämä kaksiosainen artikkelikokoelma käsittelee osallistamisen muotoja tutkimuksen ja ...
  • Arctic Blue Resort – Kontiolahden vastuullisuuskäsikirja 

   Wilenius, Markku; Jones, Ana Maria
   Tutu eJulkaisuja : 4/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 06.10.2020)
   Tässä käsikirjassa kuvataan tärkeitä ekologisuuteen ja vastuullisuuteen kohdistuvia kriteerejä, jotka liittyvät kehitteillä olevaan Arctic Blue Resort Kontiolahteen. Aloite uudesta kestävän kehityksen matkailu- ja ...
  • Arctic Blue Resort Kontiolahti – Co-responsibility handbook 

   Wilenius, Markku; Jones, ,Ana Maria
   FFRC eBooks : 3/2020 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 06.10.2020)
   This handbook introduces important criteria on co-responsibility standards in hospitality for a new ecological development, the Arctic Blue Resort Kontiolahti in North Karelia. The resort initiative stems from a rich Nordic ...
  • Sociocultural transients of work in the late-industrial period : USA and Finland as the empirical cases 

   Malaska, Pentti
   Futu-publication : 3/98 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 03 / 1998)
   The changes of societies and their global co-operation at present have many layers with their pertinent aspects to be observed and understood. Conventional real economy business cycling is mixed with sudden and short-term ...
  • Teknologian riskit ja tulevaisuus 

   Kamppinen, Matti
   FUTU-publication : 4/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   Riskit ovat mahdollisten maailmojen asukkeja. Erityisesti teknologian riskit, eli kulttuurisesti kaavoittuneeseen ja välineinä toteutuvaan toimintaan sisältyvät haitan mahdollisuudet ovat tällaisia: ne ovat läsnä ...
  • Transforming modern representative democracy via advanced telecommunications: voting from the home, deliberative polling, electronic town meetings, the Internet 

   Becker, Theodore; Slaton, Christa Daryl
   FUTU-publication : 7/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   We live in a time of great, unique and extremely rapid change. In terms of human communications, we are experiencing a time of profound transformation. And though many predicted this epoch, even envisioned it, it still ...
  • Cultural models of risk - the multiple meanings of living in the world of dangerous possibilities 

   Kamppinen, Matti
   FUTU-publication : 2/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   One of the contributions of cultural studies in risk and technology assessment is to emphasise the importance of cultural models and to show how cultural models of risk are best studied by means of ethnographic case studies. ...
  • Sustainable development as post-modern culture 

   Malaska, Pentti
   FUTU-publication : 1/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   Sustainable development is the post-modern idea of progress with a principia ethica emerging from the failures and achievements of the modern project of Enlightenment. The paper describes the course of human development ...
  • Participatory democracy and civil society – transforming societal decision making in the information age 

   Keskinen, Auli
   FUTU-publication : 1/98 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1998)
   Various points of view to the current global social transition period and the coming of the information age, both of which are characterized by an unprecedented global telecommunications and information networks explosion ...
  • Sustainable development analysis 

   Malaska, Pentti
   FUTU-publication : 1/99 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1999)
   Sustainable development is introduced in the article as an ethos and post-modern idea of progress, i.e. an ideal for betterment of humankind. A sine qua non for the ideal is that ecological sustainability is made a quality ...
  • Futures studies and the trends towards unity and diversity 

   Barbieri Masini, Eleonora
   FUTU-publication : 6/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   This article considers different approaches of Futures Studies to issues and favours the "vision" approach. It also looks at the role of Futures Studies in social sciences in general. It examines trends in the issue of ...
  • Visionary management 

   Malaska, Pentti; Holstius, Karin
   FUTU-publication : 2/99 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1999)
   The study describes a futures-oriented leadership process called visionary management as developed in the Finland Futures Research Centre and experienced successfully with several medium-sized companies in the 1990s. It ...
  • Sustainable technology - sustainability of what? 

   Mettler, Peter H.
   FUTU-publication : 3/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   Why is it that we have started to question the sustainability of consumption, invention and innovation, economy, nation-states, whole systems and even the globe, in short of almost everything? What are the new paradigms, ...
  • Decomposition method in sustainability analysis 

   Malaska, Pentti; Luukkanen, Jyrki; Kaivo-oja, Jari
   FUTU-publication : 3/99 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1999)
   Decomposition approach is a way to analyse a society and its structural changes. It can be applied in the analyses of energy, material, labour and capital use. Linking the decomposition analyses to sustainability remarkably ...
  • Proaktiivisa toimijoita vai koekaniineita Euroopan tietoyhteiskuntalaboratoriossa? : Lipposen hallituksen tulevaisuusselonteon kommentointia tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta 

   Kaivo-oja, Jari; Rubin, Anita; Keskinen, Auli
   FUTU-julkaisuFUTU-publication : 4/98 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1998)
   Valtioneuvosto antoi eduskunnalle tulevaisuuselontekonsa kahdessa osassa: Syksyllä 1996 ilmestynyt Suomi ja Euroopan tulevaisuus tarkasteli Euroopan tulevaisuutta ja Suomen asemaa siinä. Keväällä 1997 annettu toinen osa ...
  • Prospektiivinen analyysimetodi Suomen trendiskenaarioiden laatimiseksi 

   Malaska, Pentti
   FUTU-publication : 2/98 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1998)
   Kirjoitus perustuu ranskalaisen Landrieu-Zémorin tutkimukseen Une méthode d’analyse prospective (Landrieu-Zémor et al.), sekä eräisiin muihin ranskalaisiin kirjoituksiin, joissa kuvataan menettelytapaa, jota käytettiin ...
  • Sustainability and economic growth: a theoretical framework and empirical demonstrations 

   Malaska, Pentti; Kaivo-oja, Jari; Luukkanen, Jyrki
   FUTU-publication : 4/99 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1999)
   In the article fundamental principles of sustainable development are discussed first from general points of view. Sustainable development is seen as a late-modern idea of progress, i.e. an ethos for improvement of human ...
  • A conceptual framework for the autopoietic transformation of societies 

   Malaska, Pentti
   FUTU-publication : 5/99 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1999)
   The world is in a transient period of development. The term transient in this occasion means that a more or less stable world state or development stage prevailing is been destabilized and fluctuating relatively rapidly ...
  • Kestävän kehityksen tietoyhteiskunta: teoreettisia ja käsitteellisiä näkökulmia 

   Kaivo-oja, Jari; Jokinen, Pekka; Malaska, Pentti
   FUTU-publication : 5/97 (Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 1997)
   Tietoyhteiskunta on murrosvaihe teollisuusyhteiskunnan hiipumisen ja uuden yhteiskuntamuodon välissä. Kestävän kehityksen tavoite asettaa tietoyhteiskuntavisioille uusia haasteita ja reunaehtoja, vaikka tietoyhteiskunta ...
  • Musiikillinen improvisaatio : Keskustelunavauksia soivan hetken kulttuureihin 

   Huovinen, Erkki; Humanistinen tiedekunta; Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Utukirjat : 9 (Turun yliopisto, 30.06.2020)
   Improvisointi yhdistää mitä moninaisimpia musiikin tekemisen tilanteita musiikin alkuopetuksesta taidemusiikin avantgardeen. Musiikillinen improvisaatio -kirja lähestyy reaaliaikaista luomista moniulotteisena, eri aikakausia ...