Selaus laitoksen mukaan kokoelmassa LisensiaatintutkielmatSosiaalitieteiden laitos

    • Lapsen asema lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla 

      Vuoristo, Niina (25.08.2017)
      Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa lapsen näkymisestä lastensuojelun ja psykiatrian moniammatillisen yhteistyön problematiikan keskellä. Tutkimuksessa vastataan kysymykseen ”Millainen on ...