Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 631-650 / 1933

   Asiasana
   ICB-hoito, immuno-onkologia, vasta-aine, M2-makrofagit [1]
   identiteetti, kulttuuri-identiteetti, kuvataide, kuvataidekasvatus, maahanmuuttajaoppilas, monikulttuurisuus, perusopetukseen valmistava opetus [1]
   identiteetti, kulttuuritapahtumat, osallisuus, osallistaminen, paikallisuus, yhteisöt, identiteettityö, kulttuuriperintöprosessi [1]
   Identity and Access Management, OpenID Connect, Software Certification, OAuth 2.0 [1]
   identité linguistique, portrait de langues, enseignement des langues d’origine, langue imaginaire [1]
   idiom, svenska som andraspråk, datorstödd språkinlärning [1]
   idiomatiska uttryck, fasta fraser, läroböcker, svenska, idiom [1]
   idiomi, internet-aineisto, kielten vertailu, ranska, suomi [1]
   IFRS, IFRS 16, IAS 17, vuokrasopimus [1]
   IFRS-standardit, IFRS 16, vuokrasopimukset, tilinpäätös [1]
   Ihmisen parechovirus, astrosyyttisolut, keuhkoepiteelisolut, sytokiini [1]
   Ihmisoikeudet, moraaliset ihmisoikeudet, ihmisoikeusortodoksia, Ihmisoikeuksien perusta, ihmisoikeuksien funktio, ihmisoikeuksien oikeutus, universaalisuus, intressi, persoonuus, normatiivinen toimija, toimijuus, prudentia, moraali, yleinen moraaliperiaate, Jack Donelly, John Tasioulas, Alan Gewirth, James Griffin [1]
   ihmistieteellinen eläintutkimus, kokemushistoria, muistitieto, sotakoirat, sotakirjallisuus, uusi sotahistoria, valokuvat [1]
   ihonväri, tila-aika, jälkikolonialismi, valtasuhteet, toimijuus, osallisuus, suomalainen elokuva, intersektionaalisuus, ruumiillisuus, mediatutkimus, kulttuurintutkimus [1]
   Ikääntynyt potilas, potilashoidon siirtyminen, sairaanhoitajan vastuu potilaaseen liittyvästä tiedosta. Elderly patient, transfer of patient care, nurse’s responsibility or accountability of information related to patient. [1]
   Ilmastoahdistus, syntyvyys, väestönkasvu, lykkääntyvä lasten saanti. [1]
   ilmastonmuutokset [1]
   Ilmastonmuutos, antirefleksiivisyys, ilmastonmuutosdenialismi, refleksiivinen modernisaatio, asenteet [1]
   Ilmastonmuutos, käyttäytymistaloustiede, ilmastopolitiikka, käyttäytymisharhat, kestävä käyttäytyminen, kestävä kehitys [1]
   ilmastonmuutos, muuttoliikkeet, pakolaisuus, Afrikka, Burkina Faso, Marokko [1]