Aineistot 402-421 / 1222

   Asiasana
   identiteetti, kulttuuri-identiteetti, kuvataide, kuvataidekasvatus, maahanmuuttajaoppilas, monikulttuurisuus, perusopetukseen valmistava opetus [1]
   identiteetti, kulttuuritapahtumat, osallisuus, osallistaminen, paikallisuus, yhteisöt, identiteettityö, kulttuuriperintöprosessi [1]
   Identity and Access Management, OpenID Connect, Software Certification, OAuth 2.0 [1]
   idiom, svenska som andraspråk, datorstödd språkinlärning [1]
   idiomatiska uttryck, fasta fraser, läroböcker, svenska, idiom [1]
   idiomi, internet-aineisto, kielten vertailu, ranska, suomi [1]
   IFRS, IFRS 16, IAS 17, vuokrasopimus [1]
   IFRS-standardit, IFRS 16, vuokrasopimukset, tilinpäätös [1]
   Ihmisen parechovirus, astrosyyttisolut, keuhkoepiteelisolut, sytokiini [1]
   Ihmisoikeudet, moraaliset ihmisoikeudet, ihmisoikeusortodoksia, Ihmisoikeuksien perusta, ihmisoikeuksien funktio, ihmisoikeuksien oikeutus, universaalisuus, intressi, persoonuus, normatiivinen toimija, toimijuus, prudentia, moraali, yleinen moraaliperiaate, Jack Donelly, John Tasioulas, Alan Gewirth, James Griffin [1]
   ilmastonmuutokset [1]
   Ilmastonmuutos, antirefleksiivisyys, ilmastonmuutosdenialismi, refleksiivinen modernisaatio, asenteet [1]
   Ilmastonmuutos, käyttäytymistaloustiede, ilmastopolitiikka, käyttäytymisharhat, kestävä käyttäytyminen, kestävä kehitys [1]
   ilmastonmuutos, muuttoliikkeet, pakolaisuus, Afrikka, Burkina Faso, Marokko [1]
   ilmiöpohjainen opetus, laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, opetussuunnitelma [1]
   image matching, similarity search, image registration [1]
   Image Restoration Theory, transitivity, BP, Gulf of Mexico oil spill, press release, public relations, public relations crisis [1]
   IMC, ristisilloittuminen, kalorimetria, kinetiikka, termodynamiikka [1]
   immigration, multiculturalism, attitudes, political correctness, discourse [1]
   impact investing, social impact bond (SIB), vaikuttavuussijoittaminen, vaikuttavuusinvestoiminen, tulosperusteinen rahoitussopimus, SIB-sopimus [1]