Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2240-2259 / 4193

   Asiasana
   maaginen realismi, genre, lajitutkimus [1]
   maahanmuuttaja, pakolainen, osallisuus, identiteetti, suomalaisuus, kotoutuminen, yksin alaikäisenä tullut turvapaikanhakija, transnationaalit perhesuhteet, ylirajaisuus, marginalisaatio [1]
   maahanmuuttajanaiset, sosiaalityö, sosiaalityön määrittely, teemahaastattelu, sisällönanalyysi [1]
   maahanmuuttajaoppilas, ystävyys- ja kaverisuhde, kouluhyvinvointi [1]
   maahanmuuttajat, haastattelututkimus, opetussuunnitelma, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus [1]
   Maahanmuuttajat, Kotoutuminen, Työllistyminen, Kehysanalyysi [1]
   maahanmuutto, kotoutuminen, kotoutumisen ulottuvuudet [1]
   maahanmuutto, lukio, kotoutuminen, kouluhyvinvointi [1]
   Maahanmuutto, sosiaalityö, monikulttuurisuus, integraatio, sosiaalinen pääoma [1]
   Maailmanpankki, kestävä kehitys, Saharan eteläpuolinen Afrikka, käsitehistoria, kehityspolitiikka [1]
   maakunta-arkistot, kulttuuriperintö, arkistot, sota-aika [1]
   Maalämpö, maalämpöhanke, maalämpöjärjestelmä, lämpökaivo, energiaremontti, energiamurros, päätöksenteko, päätöksentekoprosessi, taloyhtiö, asunto-osakeyhtiö, sosiaalinen vertailutieto, peliteoria, palvelumalli, energiapolitiikka [1]
   Maanpuolustus, Sotien yhteiskunnalliset vaikutukset, Suomen puolustusvoimat, Aseteknologia, Tekoäly, Etiikka, Moraalifilosofia, Kansainvälinen humanitaarinen laki, Autonomia [1]
   Maanpuolustustahto, Isänmaa, Pyhä, Muistitietotutkimus, Jatkosota, Sotahistoria [1]
   maantiede, koulutussosiologia, perhetausta [1]
   machine learning, artificial intelligence, copyright, copyright infringements, intellectual property rights [1]
   machine learning, artificial intelligence, copyright, fair use, functionality test, text and data mining, TDM, copyright exception, human rights [1]
   Machine learning, B2B, Decision support [1]
   Machine learning, decision tree, random forest, Raman spectroscopy [1]
   machine learning, deep learning, stock market, asset return, forecasting [1]