Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1712-1731 / 3178

   Asiasana
   maaginen realismi, genre, lajitutkimus [1]
   maahanmuuttaja, pakolainen, osallisuus, identiteetti, suomalaisuus, kotoutuminen, yksin alaikäisenä tullut turvapaikanhakija, transnationaalit perhesuhteet, ylirajaisuus, marginalisaatio [1]
   maahanmuuttajanaiset, sosiaalityö, sosiaalityön määrittely, teemahaastattelu, sisällönanalyysi [1]
   maahanmuuttajat, haastattelututkimus, opetussuunnitelma, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus [1]
   Maahanmuuttajat, Kotoutuminen, Työllistyminen, Kehysanalyysi [1]
   maahanmuutto, kotoutuminen, kotoutumisen ulottuvuudet [1]
   maahanmuutto, lukio, kotoutuminen, kouluhyvinvointi [1]
   Maahanmuutto, sosiaalityö, monikulttuurisuus, integraatio, sosiaalinen pääoma [1]
   maakunta-arkistot, kulttuuriperintö, arkistot, sota-aika [1]
   Maalämpö, maalämpöhanke, maalämpöjärjestelmä, lämpökaivo, energiaremontti, energiamurros, päätöksenteko, päätöksentekoprosessi, taloyhtiö, asunto-osakeyhtiö, sosiaalinen vertailutieto, peliteoria, palvelumalli, energiapolitiikka [1]
   Maanpuolustustahto, Isänmaa, Pyhä, Muistitietotutkimus, Jatkosota, Sotahistoria [1]
   machine learning, artificial intelligence, copyright, copyright infringements, intellectual property rights [1]
   machine learning, artificial intelligence, copyright, fair use, functionality test, text and data mining, TDM, copyright exception, human rights [1]
   Machine learning, B2B, Decision support [1]
   Machine learning, forecasting, stock market [1]
   machine learning, natural language processing, credit rating prediction [1]
   machine learning, supervised learning, equity price prediction, long-term investment [1]
   Macrophages, monocytes, ovaries, developmental origin [1]
   magneettiresonanssikuvantaminen, ACR-laadunvalvonta, kuvanlaatu, analyysiohjelma [1]
   Magnetic resonance imaging, voxel-based morphometry, volumetric measures, neurodevel-opment, segmentation [1]