Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1051-1070 / 1933

   Asiasana
   maahanmuuttajanaiset, sosiaalityö, sosiaalityön määrittely, teemahaastattelu, sisällönanalyysi [1]
   maahanmuuttajat, haastattelututkimus, opetussuunnitelma, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus [1]
   Maahanmuuttajat, Kotoutuminen, Työllistyminen, Kehysanalyysi [1]
   maahanmuutto, kotoutuminen, kotoutumisen ulottuvuudet [1]
   maahanmuutto, lukio, kotoutuminen, kouluhyvinvointi [1]
   maakunta-arkistot, kulttuuriperintö, arkistot, sota-aika [1]
   Maanpuolustustahto, Isänmaa, Pyhä, Muistitietotutkimus, Jatkosota, Sotahistoria [1]
   machine learning, artificial intelligence, copyright, fair use, functionality test, text and data mining, TDM, copyright exception, human rights [1]
   Machine learning, B2B, Decision support [1]
   machine learning, natural language processing, credit rating prediction [1]
   machine learning, supervised learning, equity price prediction, long-term investment [1]
   magneettiresonanssikuvantaminen, ACR-laadunvalvonta, kuvanlaatu, analyysiohjelma [1]
   Magnetic resonance imaging, voxel-based morphometry, volumetric measures, neurodevel-opment, segmentation [1]
   Mahdollisuusviestintä, brändien kannanotot, reaktiivinen markkinointi, markkinointiviestintä [1]
   mainonnan välttely, mainontaan sitoutuminen, vaikuttajamarkkinointi [1]
   mainonta, niukkuuden houkutus, suostuttelu, Instagram, advertising, scarcity, persuasion [1]
   mainosteksti, mainoskuva, tekstintutkimus, multimodaalisuus, metafunktiot, visuaalinen kielioppi [1]
   Maisema, muisti, paikka, dialogi. [1]
   maisema, tila, identiteetti, kerronta, kulttuuriperintö, Tove Jansson [1]
   maiseman omistajuus, kaupunkisuunnittelu, lakimaantiede [1]