Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2538-2557 / 4193

   Asiasana
   N-metoksioksatsolidiini-ligaatio,biokonjugaatit,nukleosidikonjugointi,konjugaatit,ligaatio,pH-riippuvainen,reversiibeli,kinetiikka,happolabiili,nukleosidit,nukleotidit [1]
   naiset, naishistoria, naisjärjestöt, porvarilliset puolueet, falangi, nationalismi, Sección Femenina, Suomi, Espanja, sisällissodat, Suomen sisällisota, Espanjan sisällissota [1]
   naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntötutkimus, diskurssianalyysi [1]
   naisten voimaantuminen, kirjallisuuskatsaus, mainonta, stereotypiat, femvertising [1]
   naisviha, misogynia, representaatio, emansipaatio, vapautuminen, feminismi, naisen asema, sosiaalinen media, digitaalinen kulttuuri, tasa-arvo, sukupuoli-identiteetti, naiseus, stereotypiat, normit, performatiivisuus [1]
   nanocrystals, GaAs, characterization, synthesis, gallium oxide, GaOOH [1]
   napsusormi, perkutaaninen [1]
   narkolepsia, Pandemrix, MSLT, univiivetutkimus [1]
   narratiivi, kertomus, animaatio, animaation ymmärtäminen, tehostettu satuinterventio, kielelliset taidot [1]
   National Geographic Magazine, ensimmäinen maailmansota, neutraalius, propaganda, mediahistoria, sotahistoria [1]
   nationalism, concept analysis, ideology, discourse, identity, culture, state, democracy [1]
   NATO, big data, normative scenarios [1]
   natural language processing, semantic search, Elasticsearch, case management [1]
   Natural Language Processing, Text Summarization, Nursing Notes, Sentence Level Extraction, Extractive Summarization, Finnish [1]
   NAVA-ventilaatio, Edi-signaali, RDS, BPD [1]
   Negatiivinen reagoivuus, pelkoreagoivuus, tarkkaavuusvinouma, kasvovinouma, pelkovinouma, vauvaikä, silmänliikemittaus [1]
   Negatiivinen tulovero, optimaalinen tuloverotus, tulonjako, työnteon kannustimet [1]
   Network Security, AET, Advanced Evasion Techniques, Evasions, IPS, Intrusion Prevention System, IDPS, Intrusion Detection and Prevention System, Snort, Segmentation [1]
   neurofibromatoosi 1, mikrokimerismi, syöpä, epidemiologia [1]
   Neuroinflammaatio, Parkinsonin tauti, PET, [11C]-PBR28 [1]