Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1938-1957 / 3178

   Asiasana
   N-metoksioksatsolidiini-ligaatio,biokonjugaatit,nukleosidikonjugointi,konjugaatit,ligaatio,pH-riippuvainen,reversiibeli,kinetiikka,happolabiili,nukleosidit,nukleotidit [1]
   naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntötutkimus, diskurssianalyysi [1]
   napsusormi, perkutaaninen [1]
   narkolepsia, Pandemrix, MSLT, univiivetutkimus [1]
   narratiivi, kertomus, animaatio, animaation ymmärtäminen, tehostettu satuinterventio, kielelliset taidot [1]
   National Geographic Magazine, ensimmäinen maailmansota, neutraalius, propaganda, mediahistoria, sotahistoria [1]
   nationalism, concept analysis, ideology, discourse, identity, culture, state, democracy [1]
   NATO, big data, normative scenarios [1]
   NAVA-ventilaatio, Edi-signaali, RDS, BPD [1]
   Negatiivinen reagoivuus, pelkoreagoivuus, tarkkaavuusvinouma, kasvovinouma, pelkovinouma, vauvaikä, silmänliikemittaus [1]
   Negatiivinen tulovero, optimaalinen tuloverotus, tulonjako, työnteon kannustimet [1]
   Network Security, AET, Advanced Evasion Techniques, Evasions, IPS, Intrusion Prevention System, IDPS, Intrusion Detection and Prevention System, Snort, Segmentation [1]
   neurofibromatoosi 1, mikrokimerismi, syöpä, epidemiologia [1]
   Neuroinflammaatio, Parkinsonin tauti, PET, [11C]-PBR28 [1]
   neuroverkot, vastavirta-algoritmi, koneoppiminen, optimointi [1]
   New age -henkisyys, henkinen terveydenhuolto, täydentävät hoitomuodot, etnografia, kulttuurinen dialogi, länsimainen tiede, individualismi, Suomi, moderni-aika, sekularisaatio [1]
   New Historicism, social history, class, Britain [1]
   next generation sequencing, variant calling, machine learning, deep learning, benchmark, accuracy, precision, recall [1]
   nimistöntutkimus, ensimmäinen nimi, nimenanto, alueellinen vaihtelu [1]
   nimistöntutkimus, muistonimet, kaupunkinimistö, puistonnimet [1]