Aineistot 761-780 / 1222

   Asiasana
   naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntötutkimus, diskurssianalyysi [1]
   napsusormi, perkutaaninen [1]
   narratiivi, kertomus, animaatio, animaation ymmärtäminen, tehostettu satuinterventio, kielelliset taidot [1]
   National Geographic Magazine, ensimmäinen maailmansota, neutraalius, propaganda, mediahistoria, sotahistoria [1]
   NAVA-ventilaatio, Edi-signaali, RDS, BPD [1]
   Network Security, AET, Advanced Evasion Techniques, Evasions, IPS, Intrusion Prevention System, IDPS, Intrusion Detection and Prevention System, Snort, Segmentation [1]
   neurofibromatoosi 1, mikrokimerismi, syöpä, epidemiologia [1]
   Neuroinflammaatio, Parkinsonin tauti, PET, [11C]-PBR28 [1]
   New age -henkisyys, henkinen terveydenhuolto, täydentävät hoitomuodot, etnografia, kulttuurinen dialogi, länsimainen tiede, individualismi, Suomi, moderni-aika, sekularisaatio [1]
   New Historicism, social history, class, Britain [1]
   next generation sequencing, variant calling, machine learning, deep learning, benchmark, accuracy, precision, recall [1]
   Noidat, noituus, tietäjät, paholainen, kansantarinat, uskomustarinat, motiivianalyysi, arkistoaineistot [1]
   Nokia, Drones, LTE Network, Natural Disaster, Crisis Management, Portable [1]
   Nominalphrasen, Präpositionalphrasen, Artikelgebrauch, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenunterricht, Grammatikerwerb [1]
   non-personal data, data economy, data, Internet of Things, big data [1]
   nukleosidi, nukleotidi, nukleiinihappo, DNA, RNA, PNA nukleosidianalogi, katalyysi, templaatti, polymerisaatio, supramolekulaarinen kemia, dynaaminen kombinatorinen kemia [1]
   nuoret, hammashoitopelko, suunhoitotottumukset, syömistottumukset [1]
   nuori työntekijä, sitoutuminen, esimiestyö, psykologinen sopimus [1]
   nuori, syrjäytyminen, syrjäytymisriski, hyvinvointi, riskitekijät, ulottuvuus [1]
   nuorisotakuu, nivelvaihe, nuorisotyö, sosiaalityö [1]