Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3524-3543 / 5865

   Asiasana
   N-metoksioksatsolidiini-ligaatio,biokonjugaatit,nukleosidikonjugointi,konjugaatit,ligaatio,pH-riippuvainen,reversiibeli,kinetiikka,happolabiili,nukleosidit,nukleotidit [1]
   N-metoksioksatsolidiiniligaatio, DNA-templatoitu reaktio, peptidinukleiinihappo [1]
   NAFLD, Quantitative ultrasound, Hepatic-Renal ratio, mice, Hepatic steatosis, Image analysis, longitudinal study [1]
   naiset, naishistoria, naisjärjestöt, porvarilliset puolueet, falangi, nationalismi, Sección Femenina, Suomi, Espanja, sisällissodat, Suomen sisällisota, Espanjan sisällissota [1]
   naishistoria, sosiaalihistoria, rikollisuus, alkoholirikokset, rangaistukset, sukupuolimoraali, lääninhallinto, viralliset kuulutukset, irtolaisuus, uhrit, prostituutio, seksuaalirikokset [1]
   naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntötutkimus, diskurssianalyysi [1]
   naisjohtajuus, esihenkilötyö, monikulttuurisuus, teknologiateollisuus, tasa-arvo, tapaustutkimus, sisällönanalyysi [1]
   naisten voimaantuminen, kirjallisuuskatsaus, mainonta, stereotypiat, femvertising [1]
   naisviha, misogynia, representaatio, emansipaatio, vapautuminen, feminismi, naisen asema, sosiaalinen media, digitaalinen kulttuuri, tasa-arvo, sukupuoli-identiteetti, naiseus, stereotypiat, normit, performatiivisuus [1]
   nanocrystals, GaAs, characterization, synthesis, gallium oxide, GaOOH [1]
   nanomuovit, tunnistus, Raman-spektroskopia, SERS, SEM, merivesi, suodatus [1]
   nanotechnology, nanoparticles, cancer, targeted delivery, controlled release, combined therapy [1]
   napsusormi, perkutaaninen [1]
   narkolepsia, Pandemrix, MSLT, univiivetutkimus [1]
   narratiivi, identiteetti, toimijuus, subjektipositio, kategorisaatio, globalismi, uusliberalismi, markkinatalous, preventiivinen sosiaalityö, yhteisösosiaalityö [1]
   narratiivi, kertomus, animaatio, animaation ymmärtäminen, tehostettu satuinterventio, kielelliset taidot [1]
   National Geographic Magazine, ensimmäinen maailmansota, neutraalius, propaganda, mediahistoria, sotahistoria [1]
   nationalism, concept analysis, ideology, discourse, identity, culture, state, democracy [1]
   NATO, big data, normative scenarios [1]
   NATO, retoriset keinot, retoriikka, Nato-uutisointi, uutistekstit, media, valta, tekstintutkimus [1]