Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1274-1293 / 1933

   Asiasana
   Paavo Haavikko, runous, runon puhuja, 1950-luvun modernismi, modernistinen lukutapa, metalyyrisyys, intertekstuaalisuus [1]
   Paid Q&A, Continuance intention, Structural Equation Modeling [1]
   paikallismuseot, kehittäminen, kulttuuriperintö, asiakaslähtöisyys, opetus- ja kulttuuriministeriö, museolaki [1]
   paikannimet, uutiset, maantieteellinen maailmankuva, peruskoulu [1]
   paikka, maisema, maiseman luonnealue, muistitieto, maisemantutkimus [1]
   Paikka, tila, monipaikkaisuus, muisti, muistitieto, sukuseura, sukupolvet [1]
   pakolaiset, pakolaisuus, oppilaat, koulu, kyselytutkimus, asenteet [1]
   paksusuolisyöpä, peräsuolisyöpä, ennustetekijä, ennuste [1]
   palaute, erityinen tuki, huoltajat, yhteistyö [1]
   palvelullistaminen, digitaalinen palvelullistaminen, arvonluonti, digitaalinen transformaatio, teollisuus 4.0, palveludominiva-logiikka, [1]
   palvelutarpeen arviointi, lastensuojelu, palvelutarpeen arvioinnin yhteenveto, dokumentointi, asiakirjat aineistona, lapsen osallisuus, lapsikeskeisyys, lapsilähtöisyys, lapsen kehitys, varhaislapsuus [1]
   Panopticism/Panopticons, Mass surveillance, Snowden’s Revelations, Utilitarian Analysis. [1]
   papilloomavirusinfektiot, rokotusohjelmat, Euroopan talousalue, EU, terveystutkimus [1]
   parisuhdeväkivalta, sukupuolistunut väkivalta, valta, vallankäyttö, väkivaltatyö, asiakaskäsitys [1]
   Parkinsonin tauti, EEG, dopamiini, puheentuotto, corollary discharge, herätevaste [1]
   Parkinsonin tauti, EEG, ERSP, oskillaatio, Corollary Discharge, dysartria, hypofonia [1]
   Parkinson’s disease, α-synuclein, aggregation, in vitro-model [1]
   password managers, password vaults, technology adoption, UTAUT, TTF [1]
   patologia, opinnäytetyö, patologian amanuenssuurin laatuarvio, patologian amanuenssipalvelu, kysely, parannusehdotukset, amanuenssi, amanuenssuuri, kehitysehdotus, lokikirja [1]
   patologia, suupatologia, mikroskopointi, webmikroskopia, opetus, digitalisaatio [1]