Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2743-2762 / 4193

   Asiasana
   Paavo Haavikko, runous, runon puhuja, 1950-luvun modernismi, modernistinen lukutapa, metalyyrisyys, intertekstuaalisuus [1]
   Packaging design, Japanese consumer market, localization, product packaging, product adaptation [1]
   PageRank, Graph theory, Pareto-efficiency, Vulnerability analysis [1]
   Paholainen, demonologia, myöhäiskeskiaika, aktiivinen paholaiskäsitys, demonologinen käänne [1]
   Paid Q&A, Continuance intention, Structural Equation Modeling [1]
   paikallismuseot, kehittäminen, kulttuuriperintö, asiakaslähtöisyys, opetus- ja kulttuuriministeriö, museolaki [1]
   paikannimet, uutiset, maantieteellinen maailmankuva, peruskoulu [1]
   paikannimi, propri, appellatiivi, muistonimi, kaupunkinimistö [1]
   paikka, maisema, maiseman luonnealue, muistitieto, maisemantutkimus [1]
   Paikka, tila, monipaikkaisuus, muisti, muistitieto, sukuseura, sukupolvet [1]
   painotettu opetus, kouluvalinta, kouluvalintapolitiikka, lähikouluperiaate, peruskoulu [1]
   pairing-based cryptography, embedded platform, optimal ate pairing [1]
   Pakkaus, pakkaussuunnittelu, vihreä markkinointi, ekologisuus, graafinen suunnittelu, pakkausmateriaali, ympäristömerkki, kuluttajakäyttäytyminen, ostoaikomus [1]
   Pakolainen, turvapaikanhakija, koulu, vertaissuhteet, kokemus, sosiaalinen status, sosiaalinen kompetenssi [1]
   pakolaiset, pakolaisuus, oppilaat, koulu, kyselytutkimus, asenteet [1]
   paksu- ja peräsuolen syöpä, postoperatiivinen, kivunhoito, opioidit [1]
   paksusuolisyöpä, peräsuolisyöpä, ennustetekijä, ennuste [1]
   palaute, erityinen tuki, huoltajat, yhteistyö [1]
   palkkatyö, vaikeasti työllistyvä, onnistumisen kokemus, epäonnistumisen kokemus, minäpystyvyys, osallisuus, psykologinen turvallisuus, Paikka auki -ohjelma [1]
   palvelullistaminen, digitaalinen palvelullistaminen, arvonluonti, digitaalinen transformaatio, teollisuus 4.0, palveludominiva-logiikka, [1]