Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 4728-4747 / 5137

   Asiasana
   vaalikone, koulukuri, kuri, auktoriteetti, työrauha, kansanedustajat [1]
   vahingonkorvaus, puhdas varallisuusvahinko, taloudellinen vahinko, erittäin painava syy, sopimaton menettely, markkinointioikeus, vahingonkorvausoikeus, harhaanjohtava markkinointi, vertaileva mainonta, tuottamusvastuu, varallisuusvahinko [1]
   vahvuus, positiivinen psykologia, ura [1]
   vahvuusperustainen opetus, vahvuuspedagogiikka, erityispedagogiikka [1]
   vaihteleva työaika, nollatuntisopimus, työehtodirektiivi, työelämä, työntekijän suojeluperiaate, työvuoroluettelo, lisätyösuostumus [1]
   vaikeahoitoinen epilepsia, vagushermostimulaatio, vagus nerve stimulation (VNS), äänenlaatu, äänioire, Voice Handicap Index (VHI), psykososiaalinen haitta [1]
   vaikuttajamarkkinointi, brändipääoma, urheilubrändi, vaikuttaja [1]
   vaikuttajamarkkinointi, sosiaalisen median vaikuttaja, suosittelijan uskottavuus, vaikuttaja-brändi-yhteensopivuus [1]
   vaikuttajamarkkinointi, vaikuttaja, tapahtumamarkkinointi [1]
   vaikuttajamarkkinointi, vaikuttaja, terveyspalvelu [1]
   vaikuttavuusinvestoiminen, vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto, tulosperusteiset rahoitussopimukset, elintapasairauksien ennaltaehkäisy [1]
   vainajan katsominen, kuolemantutkimus, kuolemankulttuuri, relationaalinen näkökulma, relaatio, suhde, roolit, verkkotutkimus [1]
   Vaisala, weather instruments, testing, logging, InfluxDB, Grafana [1]
   vakiintunut käytäntö, työoikeus, tapaoikeudellinen vakiintunut käytäntö, sopimuksen veroinen käytäntö, tapaoikeus, tavanomainen oikeus, sopimusoikeus, yrityskäytäntö, maan tapa, [1]
   vakuutus,tapaturmavakuutus,sairauskuluvakuutus,matkavakuutus,henkilövakuutus,vakuutusmaksu,vakuutusmatematiikka [1]
   Valeria Luiselli, liike, liikkeen tutkimus, road trip, matkakirjallisuus, hermeneutiikka, hermeneuttinen kirjallisuudentutkimus, siirtolaisuus, arkistot, kartta, muunnelma, kaiku, lukemisen dynamiikka, tekstuaalinen dynamiikka, liikkeen paradigma, mobility studies [1]
   Valko-Venäjä, Venäjä, allianssi, allianssin sisäinen oppositio, Lukashenka, uusi regionalismi, kansainväliset suhteet, pakotteet [1]
   valkoisuus, identiteetti, Zimbabwe, Rhodesia, Rhodesian sisällissota, elämäkertatutkimus, muistelmakirjoittaminen, lapsuus, kuuluminen, maan uudelleenjako, rotuerottelu [1]
   valkoisuus, rasismin tutkimus, identiteettitutkimus, rappeutumisteoria, sosiaalidarwinismi, elämäntaistelu, urheilijakansa, rodun jalostaminen, Suomen Urheilulehti, liikuntakasvatus, valiourheilija, kulttuurikansat, ruumiillinen sivistys, kansakunta, suomalainen rotu [1]
   valokuvaus, analogiatekniikka, digitaalitekniikka, muisti, muistot, muistiesineet, nostalgia, perhetutkimus, teknologia, materiaalisuus, digitalisaatio, temaattinen sisällönanalyysi [1]