Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 5690-5709 / 5853

   Asiasana
   Y-sukupolvi, työorientaatio, työelämäasenteet, sukupolvi [1]
   Yasujirō Ozu, feminism, film studies, gender studies, gender roles, close reading, Japanese studies, post-structuralism [1]
   YBCO, kriittinen virtatiheys, nollakenttä, CeO2, monikerrosrakenne [1]
   ydinaseet, Nato, ydinasepelote, peloteteoria, sisällönanalyysi [1]
   ydinmagneettinen resonanssi, NMR, MRI, MRS, protonispektroskopia, rasvat, metaboliitit [1]
   yhdenvertaisuus, eriarvoisuus, diskurssintutkimus, systeemis-funktionaalinen kielioppi, politiikka, vaaliohjelmat (suunnitelmat) [1]
   yhdenvertaisuus, osallisuus, monikulttuurisuus, monikielisyys, työkieli, monikulttuurinen työyhteisö [1]
   yhdistetty todellisuus, tapahtumateollisuus, markkinointiviestintä, tulevaisuus, korona/Covid-19 [1]
   Yhdistyneet kansakunnat, avaruuden rauhanomaisen käytön komitea, avaruus, instituutioiden tutkimus, yhteisvarannot, kestävä kehitys [1]
   yhdyskuntarakenne, aluesuunnittelu, kaupunkiseudut, haja-asutus, taajamat [1]
   yhdysluokka, yhdysluokkaopettaminen, opetusmenetelmä, yhdysluokkapedagogiikka, vuosiluokkiin sitomaton opetus [1]
   yhdysluokka, yhdysluokkaopetus, luokanopettajaopiskelijat, luokanopettajakoulutus [1]
   Yhdysluokka, yhdysluokkaopetus, yhdysluokkapedagogiikka, kyläkoulu, opetusjärjestely, opetusmenetelmä [1]
   Yhdysvaltain presidentinvaalit 1968, Pasi Rutanen, reportaasi, kirjeenvaihtaja, kvalitatiivinen tutkimus, journalismi [1]
   Yhdysvaltain sisällissota, sotahistoria, 1800-luku, kirjeet, päiväkirja, afroamerikkalaiset, vähemmistöt, orjuus, rasismi, Yhdysvallat [1]
   Yhteenkuuluvuus, yhteenkuuluvuuden rakentuminen, yhteistoiminta, yhteisöllisyys, yhteisöllinen toimintakulttuuri [1]
   yhteinen kalastuspolitiikka, kalastuksenhallinta, uusi hallinta, new governance, desentralisaatio, osallistuminen, läpinäkyvyys [1]
   yhteinen katsomusaine, uskonnon opetus, elämänkatsomustiedon opetus [1]
   yhteinen katsomusopetus, tunnetaidot, tunteet, tunteiden ilmaisu, tunneilmapiiri, seitsemäsluokkalaiset, laadullinen sisällönanalyysi, uskontotiede [1]
   yhteisasiakkaat, lastensuojelu, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, moniammatillinen yhteistyö [1]