Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 1968-1987 / 2985

   Asiasana
   Paavo Haavikko, runous, runon puhuja, 1950-luvun modernismi, modernistinen lukutapa, metalyyrisyys, intertekstuaalisuus [1]
   Packaging design, Japanese consumer market, localization, product packaging, product adaptation [1]
   Paholainen, demonologia, myöhäiskeskiaika, aktiivinen paholaiskäsitys, demonologinen käänne [1]
   Paid Q&A, Continuance intention, Structural Equation Modeling [1]
   paikallismuseot, kehittäminen, kulttuuriperintö, asiakaslähtöisyys, opetus- ja kulttuuriministeriö, museolaki [1]
   paikannimet, uutiset, maantieteellinen maailmankuva, peruskoulu [1]
   paikka, maisema, maiseman luonnealue, muistitieto, maisemantutkimus [1]
   Paikka, tila, monipaikkaisuus, muisti, muistitieto, sukuseura, sukupolvet [1]
   painotettu opetus, kouluvalinta, kouluvalintapolitiikka, lähikouluperiaate, peruskoulu [1]
   pairing-based cryptography, embedded platform, optimal ate pairing [1]
   Pakolainen, turvapaikanhakija, koulu, vertaissuhteet, kokemus, sosiaalinen status, sosiaalinen kompetenssi [1]
   pakolaiset, pakolaisuus, oppilaat, koulu, kyselytutkimus, asenteet [1]
   paksusuolisyöpä, peräsuolisyöpä, ennustetekijä, ennuste [1]
   palaute, erityinen tuki, huoltajat, yhteistyö [1]
   palvelullistaminen, digitaalinen palvelullistaminen, arvonluonti, digitaalinen transformaatio, teollisuus 4.0, palveludominiva-logiikka, [1]
   palvelutarpeen arviointi, lastensuojelu, palvelutarpeen arvioinnin yhteenveto, dokumentointi, asiakirjat aineistona, lapsen osallisuus, lapsikeskeisyys, lapsilähtöisyys, lapsen kehitys, varhaislapsuus [1]
   Panopticism/Panopticons, Mass surveillance, Snowden’s Revelations, Utilitarian Analysis. [1]
   panossyöttökasvatus, bioprosessi, proteiinituotto, GFP [1]
   papilloomavirusinfektiot, rokotusohjelmat, Euroopan talousalue, EU, terveystutkimus [1]
   parisuhdeväkivalta, miesuhri, maskuliinisuus [1]