Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 2226-2245 / 2383

   Asiasana
   varhaisnuoret, fyysinen aktiivisuus, minäpystyvyys, digitaaliset pelit [1]
   varhaisnuoruus, etsivä työ, välittävä vuorovaikutus, dialoginen arviointi [1]
   varhennettu kieltenopetus, asenteet, valmiudet, luokanopettaja [1]
   varhennettu kieltenopetus, varhennettu englanninopetus, kommuni- katiivisuus, toiminnallisuus, opetusmenetelmä [1]
   Varsinais-Suomi, kulttuuri, taide, kulutus, terveysvaikutukset, rahoitus [1]
   vastakuulustelu, esitutkintakertomus, oikeudenmukainen oikeudenkäynti, kolmen kohdan testi, Euroopan ihmisoikeussopimus, tasapainoharkinta [1]
   vastasyntyneen tutkiminen, opetusvideo [1]
   vastuullinen hankinta, vastuullisuusraportointi, päivittäistavarakauppa [1]
   vastuullinen HRM, sosiaalinen vastuu, yritysvastuuraportointi, henkilöstökäytännöt [1]
   Vastuullinen toimitusketjujen johtaminen, sisäinen integraatio [1]
   Vastuullisuus, tilitoimistot, yritysvastuu [1]
   Vatajankoski, Karvianjoki, Vatajan kylä, vesivoima, sähkö, silta. [1]
   vegetarismi, luonnonparannus, vaihtoehtoinen terveyskäsitys, rokotevastai-suus, isorokko, kansalaisadressi, 1920-luku, kansanterveys, kätilö, rokotushaitta [1]
   velkakirjat, korko, markkinoiden ajoittaminen, pääomarakenne, maturiteetti [1]
   Venäjä, demokratia, media, tutkijat, toimittajat, Venäjä-kuva, diskurssit [1]
   Venäjä, eliittitutkimus, klassinen eliittiteoria, putinismi, Vladimir Putin, Putinin sisäpiiri, biografia, Boolen algebra, kvalitatiivinen vertaileva analyysi (QCA), hallintoeliitti, teknokraatti, silovikki, oligarkki, presidentinhallinto, voimaministeriö, poliittinen järjestelmä, verkkosivut, Kommersant [1]
   Venäjä, Suomi, uhkakuvat, Helsingin Sanomat, diskurssiteoria, identiteetti [1]
   Venäjä-uutisointi, Venäjä-kuva, retoriset keinot, journalistinen kieli, uutismedia [1]
   verb, transfer, tvärspråkligt inflytande, svenska som andraspråk, den europeiska referensramen [1]
   verbos deícticos, ir y venir, tulla, mennä, gramática comparativa, gramática cognitiva, enseñanza de los verbos en español y finés [1]