Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3597-3616 / 4030

   Asiasana
   työaikapankki, luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työehtosopimus, paikallinen sopimus, paikallinen sopiminen, edustusoikeus, ammatillinen järjestäytymisvapaus [1]
   työehdot, vähimmäistyöehdot, ulkomaan työ, lähetetty työntekijä, Rooma I -asetus, lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi, laki työntekijöiden lähettämisestä, pitkä-aikainen lähettäminen, lisätyöehdot, 96/71/EY, 2018/957/EU, lainvalinta [1]
   työelämä, nuoret, työn epävarmuus, epätyypillinen työ, työn katkonaisuus, työn kuormittavuus [1]
   työelämä, nuoret, tulevaisuus, utopiat [1]
   Työelämä, työhyvinvointi, henkinen kuormittavuus, työkyky, työelämän tasapaino [1]
   työelämä, työhyvinvointi, työpaikkakiusaaminen, henkinen väkivalta [1]
   työelämä, työn murros, johtaminen, johtamiskäytännöt [1]
   työelämän muutos, osaamisen kehittäminen, ikääntyvä työntekijä, sosiaali- ja terveysjärjestö [1]
   työelämätaidot, kemian yliopisto-opetus [1]
   työelämätaidot, opettajankoulutus, luokanopettajakoulutus, aineenopettajakoulutus, asiantuntijuus [1]
   Työhyvinvointi, asiantuntijatyö, motivaatio, itseohjautuvuus [1]
   työhyvinvointi, henkilöstö, opettajat, sosiaaliset suhteet, koulun hyvinvointimalli, koulun hyvinvointiprofiili [1]
   työhyvinvointi, psyykkinen työhyvinvointi, sosiaalinen työhyvinvointi, fyysinen työhyvinvointi, luokanopettajan työ [1]
   työhyvinvointi, työhyvinvoinnin johtaminen, työn ilo, julkinen sektori [1]
   työhyvinvointi, työkyky, yrittäjyys, työelämän muutokset [1]
   työhyvinvointi, työssä jaksaminen, koronapandemia [1]
   työhyvinvointi, työtyytyväisyys, työn kuormittavuus, uupumus, stressi, toimintakulttuuri, muutos, opettajat [1]
   Työhyvinvointi, työyhteisö, seurakunta,tapaustutkimus, työkonferenssi [1]
   työhyvinvointi, varhaiskasvatuksen opettaja, tiimi, toimintakulttuuri [1]
   työhyvinvointi, voimavarat, varhaiskasvatus, päiväkodin johtajuus [1]