Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 3780-3799 / 4300

   Asiasana
   Tulevaisuus, tulevaisuudenkuva, tulevaisuuskasvatus, Suomi, Italia [1]
   Tuloerot, Suomi, Tulojakauma [1]
   tuloksellisuus, tulosohjaus, suorituksen mittaaminen, arviointi [1]
   tuloksenjärjestely, talousjohtajat, rooli, taloudellinen raportointi [1]
   tulosperusteinen sopiminen, performance-based contracting, PBC, outcome-based contracting, OBC, kauppalaki, Orgalime, palvelutasosopimus, SLA, sopimusoikeus, epätäydellinen sopimus, palvelullistuminen [1]
   tunne, tunnetaidot, sosioemotionaaliset taidot, tunneäly, sosioemotionaalinen kompetenssi, tunnekasvatus, sosioemotionaalinen oppiminen [1]
   tunne, tunnetaidot, tunnetaitojen kehittyminen, tunnetaitojen tukeminen, tunneäly, luokanopettaja [1]
   tunnetaidot, alakoulu, luokanopettajan opinnot, opetustyö [1]
   tunnetaidot, sosiaaliset taidot, tieto- ja viestintätekniikka, digitalisaatio, perusopetus, digitaalinen kulttuuri, osallisuus [1]
   tunnetaidot, tunteiden säätely, erityisopetus, työhyvinvointi [1]
   tunnetuki, koira-avusteinen opetus, eläinavusteinen työskentely, koulukoira [1]
   tunneäly, emotionaalinen kompetenssi, tunnehallinta, opettajan tunteet [1]
   tunneäly, tunnekasvatus, opettaja, esiopetus, alkuopetus, yhteistyö kodin kanssa [1]
   tunneäly, tunneälytaidot, tunneälykkyys, työyhteisö [1]
   tunnistepohjainen lippujärjestelmä, matkustusoikeuden tarkastus, lipuntarkastus, whitelist [1]
   tunnustuksen politiikka, tunnustus, terrorismi, aseelliset ei-valtiolliset toimijat, konfliktit [1]
   tunteet, tunnesanat, tunneverbit, tunneadjektiivit, twitter, jalkapallo [1]
   Tunteet, tunnetaidot, tunnetaitokasvatus, tunnetaitojen tukeminen, alakoulu, luokanopettaja, erityisopettaja [1]
   tunteet, tunnetyö, tunteiden hallinta, itsensä johtaminen, identiteetti, yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, vastuullisuus, ympäristövastuu, ilmastonmuutos [1]
   Tunteiden eriyttäminen, Unettomuus, Pitkittäistutkimus [1]