Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 4978-4997 / 5262

   Asiasana
   verenpaineen säätely, kohonneen verenpaineen lääkehoito, verkko-opetus, virtuaalinen potilastapaus [1]
   verifiable delay functions, peer-to-peer networks, vector commitments, distance bounding protocols [1]
   verkkohäirintä, sosiaalinen media, sukupuoli, eduskuntavaalit, eduskuntavaaliehdokas, sisällönanalyysi [1]
   Verkkokalvoirtauma, verkkokalvoreikä, vitrektomia [1]
   Verkkokauppa, pakettilogistiikka, COVID-19-pandemia, hankinta, teknologian hankinta, toimittajasuhteiden hallinta, ostaja-toimittajasuhde [1]
   verkkokeskustelu, keskustelupalstat, diskurssianalyysi, käsiteanalyysi, etnografia, toiseus, vihapuhe [1]
   verkkokoulutus, käänteinen opetus, TAM-malli, alokkaat, PVMoodle, asenteet, käyttökokemukset, varusmieskoulutus [1]
   verkkoyhteisö, affekti, tunne, narratiivi, Breitbart, kulttuurisodat, Amerikka, Yhdysvallat, alt-right, alt-light, äärioikeisto, [1]
   verkkoyhteisöllisyys, sosiaalinen media, Facebook, verkkokeskustelu [1]
   verkoston kustannusjohtaminen, strateginen kustannusjohtaminen, laivanrakennuksen johtaminen, projektijohtaminen [1]
   vero-oikeus, avainhenkilö, avainhenkilöverolaki, lähdevero, henkilöverotus [1]
   vero-oikeus, yritysjärjestelyt, rahavastike, elinkeinoverotus, fuusiot, diffuusio [1]
   veroparatiisi, verotus, yrityksen perustaminen, taloudellinen toiminta, Bahama [1]
   veroraportointi, Global Reporting Initiative, GRI 207, yritysvastuu, yritysvastuuraportointi [1]
   Verosuunnittelu, Moraali [1]
   verotus, yritysverotus, elinkeinotulon verotus, exit-verotus, eu-vero-oikeus, sijoittautumisvapaus [1]
   vertaisohjaaja, vertaistuki, toipuminen, kokemusasiantuntija, yhteisöhoito, sisällönanalyysi [1]
   Vertaisrajat ylittävä kiusaaminen, väkivalta, valta, työhyvinvointi, opettajan professio, monimenetelmätutkimus. [1]
   vertaissuhteet, inkluusio, sosiaalinen osallisuus, kolmiportainen tuki, integroitu esiopetus, havainnointi, teemahaastattelu [1]
   Vertaistuki, vertaistoiminta, vertaisuus, vertainen, vertaistukiryhmä, sosiaalinen tuki, sosiaalinen verkosto, sosiaalinen yhteisö, yhteisöllinen työskentely, kokemustieto, lastensuojelu, lastensuojelun avohuolto, vanhemmuus, vanhempainryhmä [1]