Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 553-572 / 2383

   Asiasana
   Erityisopetus, maahanmuuttaja, maahanmuuttajaoppilas, maahanmuutto, monikielisyys, suomi toisena kielenä- opetus, special education, immigration, immigrant, multilingualism, second language [1]
   erityisryhmät, integraatio, kausaaliattribuutiot, soveltava liikunnanopetus [1]
   erityistä tukea tarvitseva oppilas, inkluusio, integraatio, kolmiportainen tuki, kuuluvuuden tunne, käsityö [1]
   eriyttäminen, laaja-alaiset tavoitteet, monialainen oppimiskokonaisuus, motivaatio, musikaali, opetusmateriaali, positiivinen pedagogiikka, vahvuusperustainen opetus, yhteisöllinen oppiminen [1]
   erottautuminen, huumori, keskiluokka, komedia, luokkaristiriidat, luokkayhteiskunta, maku (arvostelukyky), muoti, poikkeava käyttäytyminen, pukeutuminen, ryhmäpaine, sosiaalinen kontrolli, sosiaalinen liikkuvuus, so-siaaliset normit, stereotypiat, tyyli, valta, voimaantuminen [1]
   escape room, escape game, game history, game design, live action games, role-playing, live action role-playing, interactive theater, haunted house, themed entertainment, team building, pervasive games, treasure hunt, puzzle hunt, point-and click adventure, pakohuone, pakohuonepeli [1]
   ESG, Corporate Social Responsibility, Corporate Financial Performance [1]
   ESG, vastuullisuusluokitus, markkina-arvostus, kotimaiset pörssiyhtiöt [1]
   esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, alkuluokka, moniammatillinen yhteistyö, samanaikaisopettajuus, eriyttäminen, lapset aktiivisina toimijoina, vertaisoppiminen [1]
   esineet,käyttöesineet,materiaalisuus,muistoesineet,sukulaiset,sukutilat,suvut [1]
   esiopetus, alkuopetus, siirtymä, yhteistyö, kehittäminen [1]
   esiopetus, alkuopetus, siirtymän toteuttaminen, yhteistyö [1]
   esiopetus, perusopetukseen valmistava opetus, opetuksen toteutustavat, valmistavan opetuksen opettaja, lastentarhanopettaja, ammatillinen minäkäsitys [1]
   esitutkinta, Euroopan ihmisoikeussopimus, ihmisoikeusloukkaus, kuulustelu, oikeudenkäynti, rikosprosessi, todistelu [1]
   esitysmuoto, yhteys, siirtymäkyky, funktiokäsite, lokerointi [1]
   espanjan kieli, kieltenopetus, sulautuva opetus, opetusteknologia, asenteet, käsitykset [1]
   espanjan kieli, suomen kieli, kääntäminen, tekstitys, dokumenttisarjat, kulttuurisidonnaisuus, kulttuurienvälinen viestintä [1]
   estimointi, hinnoittelu, indeksit, interpolointi, jakaumat, normaalijakauma, optiot, stokastiset prosessit, todennäköisyys [1]
   estrogeenit, reseptorit, T-solu, autoimmuunisairaudet, SERM, raloksifeeni [1]
   estudiantes de ELE, ansiedad, actividades del aula, comunicación oral, actitudes de estudiantes [1]