Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 630-649 / 2370

   Asiasana
   futures studies, geopolitics, strategic intelligence, strategic foresight, George Friedman [1]
   futures workshop, adaptive cycle, place of business, futures studies, complexity, urban development, Turku city [1]
   Fytoliitti, kasvikivi, bambu, guadua, mikrofossiili, arkeobotaniikka, paleoklimatologia, Amazon [1]
   fyysinen aktiivisuus, askelmäärä, paikallaanolo, istuminen, ruutuaika [1]
   fyysinen aktiivisuus,lapset,PPGIS,aktiviteettitila,terveysmaantiede,kaupunkisuunnittelu [1]
   fyysinen oppimisympäristö, alakoulu, perinteinen yleisopetus, vaihtoehtopedagogiikka, montessoripedagogiikka, steinerpedagogiikka, freinetpedagogiikka [1]
   fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristö, koululiikunta, liikunta, liikuntatilat, liikuntavarusteet, liikuntavälineet [1]
   Fyysinen ympäristö, hoitoympäristö, terveyspalvelu, laatu, palvelutuotanto [1]
   fästingar, borrelios, Borrelia burgdorferi [1]
   GABA-A, Ligands, Binding Sites, Subunits [1]
   GABAA, radioligand, GABA, muscimol [1]
   Game analytics, game design, physical activity, location-based game [1]
   Game studies, ludology, gaming engagement, exploratory factor analysis, hard-to-reach populations, Reddit, E-survey [1]
   gamification, evaluation, business, case-control [1]
   gamification, internal marketing, motivation, recompensing, workforce productivity [1]
   Geant4, Particle detection, Simulation [1]
   geeni, RNA-polymeraasi, RNA, DNA, transkriptio, peruuttaminen [1]
   Gender, Gender Discourse, Critical Discourse Analysis, News Writing, Politicians, Corpus Linguistics, Systemic Functional Linguistics [1]
   geneettinen solulinjakartoitus, dorsaalinen raphe-tumake, GABA, serotoniini [1]
   General Data Protection Regulation, data protection, the right to erasure, blockchain technology, blockchain. [1]