Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

Aineistot 734-753 / 3055

   Asiasana
   eturauhassyöpä, prostatektomia, RALP, komplikaatiot, Charlson Comorbidity Index [1]
   Etäopetus, käsityö, käsityön etäopetus, monimenetelmällinen tutkimus, opettajien kokemus [1]
   etäopetus, tieto- ja viestintäteknologia, opetusteknologia, ERT [1]
   etätyö, työtyytyväisyys, työtyytymättömyys, ylemmät toimihenkilöt, Työolobarometri [1]
   EU constitutional law, competence, the flexibility clause, article 352 TFEU, European Monetary Fund, European Stability Mechanism [1]
   EU law, competition law, PSD2, payment services, financial technology, essential facilities, refusal to deal, market access, sector-specific regulation [1]
   EU law, competition law, restraints of competition, economic analysis of law, industrial organisation, platform economy, two-sided markets, network effects [1]
   EU law, international law, procedural law, environmental protection, access to justice [1]
   EU law, non-personal data, trade secrets, data rights, Internet of Things, Big Data, data, liikesalaisuudet, EU-oikeus, muut kuin henkilötiedot, teollisuusdata, datan määrittely [1]
   EU law, Rule of Law, Hungary, Poland, independence of the judiciary justice, effectiveness of EU measures, legal measure, political measure. [1]
   EU law, virtual currencies, virtual currency providers, internal market, free movement of services, EU passport, EU-oikeus, virtuaalivaluutat, virtuaalivaluutan tarjoajat, sisämarkkinat, palveluiden vapaa liikkuvuus, EU-passi [1]
   EU, FRAND, IP, Licensing, Patent, SEP, technology, TFEU [1]
   EU, hegemonia, kauppapolitiikka, maailmankauppa, nationalismi, protektionismi, regiimiteoria, uusliberalismi, valtionkapitalismi, valtiontuet, WTO, Yhdysvallat [1]
   EU-oikeus, EU:n toimivalta, sisämarkkinat, kansanterveys, perusoikeudet, ihmisarvo, geeni, geenitestit, geneettiset tiedot, IVD-asetus, bioteknologiadirektiivi, tietosuoja-asetus [1]
   EU-oikeus, immateriaalioikeus, kilpailuoikeus, lääkeala, määräävä markkina-asema, patentit [1]
   EU-oikeus, konserniavustus, konsernivähennys, lopulliset tappiot, tappiontasaus, yritysverotus [1]
   EU-oikeus, veronkierto, oikeuden väärinkäytön kielto, korkovähennys, yritysverotus [1]
   Euroalue, makrotalous, osaketuotot, vastuullinen sijoittaminen, yritysvastuu [1]
   Eurokriisi, virkamiesvalta, valtiovarainministeriö [1]
   Euroopan ihmisoikeussopimus, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, ihmisoikeudet, korkein hallinto-oikeus, maastakarkotus, perhe-elämän suoja, perusoikeudet, perustuslaki, rikokset, ulkomaalaislaki, yksityiselämän suoja, yleinen järjestys ja turvallisuus [1]