Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Ensihoitajien konsultaatioista kolmannes jää kirjaamatta 

   Aalto, Otso (04.01.2019)
   Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää ensihoidon konsultaatioiden kirjaamista potilastietojärjestelmiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Ensihoidon päätöksenteko nojaa suurelta osin lääkäreille tehtäviin ...
   avoin