Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)

  • Toistettu kvadraattinen optimointi ja Maratos-efekti 

   Ekman, Arvo (31.03.2023)
   Työn tarkoituksena on esitellä tehokas Newtonin menetelmään perustuva toistetun kvadraattisen optimoinnin algoritmi eli SQP. Algoritmilla voidaan ratkaista epälineaarisia rajoitteellisia optimointiongelmia differentioituvilla ...
   avoin